Zapraszamy na 5. edycję cyklu zajęć Podstawowe umiejętności wychowawcze i psychospołeczne nauczyciela (nie tylko) stażysty i kontraktowego.

Cykl ten adresowany jest do nauczycieli rozpoczynających swoją karierę zawodową, a także tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i udoskonalić umiejętności.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, opracowaliśmy program zajęć seminaryjno-warsztatowych, których celem jest wsparcie młodych nauczycieli w doskonaleniu kompetencji oraz zdobywaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w zawodzie, a nieznanych absolwentom wyższych uczelni.

Kształcenie nauczycieli najczęściej nie uwzględnia dokonujących się zmian społecznych i cywilizacyjnych. Charakteryzuje się przeteoretyzowaniem przekazywanych treści, które są niejednokrotnie zdezaktualizowane i mało przydatne w praktyce szkolnej. Brak powiązania teorii z praktyką, rozwijania refleksyjności i kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych oraz nawiązywania kontaktu werbalnego z uczniami. (S. Włoch, W poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształcenia nauczycieli, Uniwersytet Opolski). Absolwenci wyższych uczelni, do zawodu nauczyciela w dużym stopniu przygotowani są jedynie teoretycznie.

Dlatego proponujemy Państwu udział w kursie doskonalącym, na który składa się cykl 8 spotkań o następującej tematyce:

Temat zajęć

Prowadzący

Termin

Jak zaprojektować swoją karierę zawodową – o awansie zawodowym (i nie tylko)?

Jolanta Leśniak

30 września 2015 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Jak budować własny autorytet?

Anna Dzięgiel

28 października 2015 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Jak rozwiązywać konflikty?

Aleksandra Kruszyńska

25 listopada 2015 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Jak współpracować z rodzicami uczniów?

Magdalena Wieczorek

16 grudnia 2015 r.
17 grudnia 2015 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Jak przeciwdziałać zażywaniu środków psychoaktywnych?

Aleksandra Kruszyńska

20 stycznia 2016 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Jak skorzystać z hospitacji?

Anna Dzięgiel

2 marca 2016 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Jak uczyć ciekawie, nowocześnie i efektywnie?

Anna Dzięgiel

6 kwietnia 2016 r.
w godz. 14:30 – 18:30

Jak oceniać, aby motywować uczniów do uczenia się?

Anna Dzięgiel

11 maja 2016 r.
w godz. 15:00 – 18:00

 

Miejsce warsztatów: ROM-E Metis w Katowicach

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

60 zł – płatne do 25 września 2015 r. oraz
60 zł – płatne po  1 stycznia 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator programu:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 4 września 2015
Zarchiwizowano 30 września 2015
Wróć