Logo: nienaWIDZĘ...

 

Strona główna | O konferencji | Termin i miejsce | Program konferencji

Opis warsztatów | Warunki uczestnictwa | Kontakt z organizatorami

 

Konferencja jest adresowana do nauczycieli – w tym nauczycieli przedszkoli i nauczycieli świetlic szkolnych, psychologów i pedagogów szkolnych, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie/rejestracja uczestników

Jeśli wyraża Pani/ Pan gotowość udziału w konferencji prosimy o zgłoszenia online w nieprzekraczalnym terminie 6 października 2015 r.

Wolnych miejsc: szkolenie zakończone

Podczas rejestracji uczestnik dokonuje wyboru grupy seminaryjno-warsztatowej, w której zajęciach chce uczestniczyć.

W przypadku rejestracji online system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w konferencji.

Potwierdzenia uczestnictwa otrzymają Państwo podczas rejestracji w recepcji konferencji w dniu 8 października 2015 r.

Opublikowano 4 września 2015
Zarchiwizowano 8 października 2015
Wróć