Program konferencji Prawa ucznia a prawa nauczycieli. Prawne i moralne aspekty życia szkoły – 1KG (Piekary Śląskie) i 3KG (Sosnowiec).

Część wykładowa

08.30 – 09.00

Rejestracja uczestników

09.00 – 10.00

Wprowadzenie w tematykę prawoczłowieczą, podstawowe pojęcia – Aleksandra Kruszyńska, psycholog, konsultant ROM-E Metis w Katowicach

10.00 – 11.00

Zapisy w dokumentach wewnątrzszkolnych - Magdalena Wieczorek, pedagog, konsultant ROM-E Metis w Katowicach

 

Przerwa

11.10 – 12.10

Odzwierciedlenie szczególnych potrzeb w prawach ucznia – Jolanta Zwyrtek, pedagog, konsultant ROM-E Metis w Katowicach

12.10 – 13.10

Wskazanie obszarów działań Policji. Prawne umocowanie działań Policji – Tomasz Michalczyk, nadkomisarz w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

 

Przerwa

Część warsztatowa

12.30 – 14.30

1. Prawo w szkole a szkoła w zgodzie z prawem – Jolanta Zwyrtek

2. Prawne i moralne aspekty życia szkoły – Aleksandra Kruszyńska, Tomasz Michalczyk

 

Przerwa

14.40- 15.40

Panel dyskusyjny, podsumowanie pracy grup warsztatowych – Aleksandra Kruszyńska

Ważna informacja: w ramach konferencji przewidziany jest udział w warsztatach. Należy dokonać wyboru warsztatu wpisując słownie numer wybranego warsztatu w odpowiednie pole karty zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach warsztatowych prosimy o dokonanie 2 wyborów warsztatów, w przypadku braku miejsc na pierwszy wybrany warsztat zgłoszenie zostanie automatycznie przypisane do drugiego wybranego warsztatu.

Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Limit miejsc na konferencję 1KG (Piekary Śląskie) i 3KG (Sosnowiec) został wyczerpany.

Opublikowano 25 lipca 2006
Zmieniono 25 września 2006
Zarchiwizowano 25 listopada 2006
Wróć