Logo: nienaWIDZĘ...

 

Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem Żydem.
Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem komunistą.
Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem związkowcem.
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było.

Martin Niemölle – teolog i działacz antynazistowski, 1945, Niemcy,
więzień Sachsenhausen i Dachau od 1937 do 1945

 

Termin:

8 października 2015 r. (czwartek)

Miejsce:

Aula Wydziału w Katowicach Uniwersytetu SWPS; Katowice, Techników 9

Organizatorzy:

Uniwersytet SWPS – Wydział w Katowicach
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Czy w polskiej szkole mamy do czynienia z dyskryminacją i przemocą motywowaną uprzedzeniami???

Czy opisywana w mediach samobójcza śmierć Dominika Szymańskiego – 14-latka z Bieżunia jest wyjątkowym zdarzeniem, czy też raczej wierzchołkiem góry lodowej???

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowo-metodycznej nienaWIDZĘ... Na marginesie grupy, czyli jak przeciwdziałać dyskryminacji w szkole? Konferencja jest adresowana do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Zaplanowaliśmy trzy części tego projektu:

  • pierwsza będzie prezentacją wyników badań naukowych opisujących skalę zjawiska,
  • druga – w formie dyskusji panelowej – próbą odpowiedzenia na pytania, co w sprawie dyskryminacji i mowy nienawiści może zrobić nauczyciel,
  • trzecia (warsztatowa), podczas której (pod)powiemy Państwu, jak możecie w codziennej pracy wychowawczej i dydaktycznej adekwatnie reagować i mądrze zapobiegać tym zjawiskom.

Szczególnie zapraszamy nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej!!!

W części warsztatowej przygotowaliśmy propozycje uwzględniające specyfikę Państwa pracy. Wprowadzanie problematyki antydyskryminacyjnej na możliwie wczesnym etapie edukacji wydaje nam się szczególnie ważne, chociażby ze względu na rolę jaką nauczyciel pełni w życiu dziecka w tym okresie.

 

Uniwersytet SWPS – Wydział w Katowicach

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Logo: Śląskie.

Opublikowano 4 września 2015
Zarchiwizowano 8 października 2015
Wróć