Logo: Podstawy terapii rodzin

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników ubiegłorocznej pierwszej edycji szkolenia Podstawy terapii rodzin proponujemy w bieżącym roku szkolnym rozszerzenie i pogłębienie tematyki poruszanej na ww. kursie. Zawartość merytoryczna szkolenia Podstawy terapii rodzin – część II w dużym stopniu zawiera sugestie i propozycje zgłaszane przez absolwentów edycji pierwszej. W związku z tym, poniżej opisana propozycja kierowana jest w sposób szczególny do osób, które ukończyły kurs ubiegłoroczny, ale również i do innych zainteresowanych którzy dysponują podstawową wiedzą i doświadczeniem praktycznym w pracy z rodzinami, zdobywanymi w innych miejscach.

 

Spotkania będą się odbywały 1 raz w miesiącu. Na pierwsze spotkanie zapraszamy Państwa 8 października 2015 r.

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy placówek edukacyjnych.

Cel:

 • poszerzenie kompetencji uczestników dotyczących pracy z rodziną na różnych poziomach funkcjonowania systemu,
 • poszerzenie umiejętności w zakresie podejmowania specyficznych strategii,
 • pracy w zależności od zgłaszanych problemów rodzinnych i ich kontekstu,
 • wzrost umiejętności praktycznych na podstawie analizy przypadków zgłaszanych przez uczestników.

Tematyka:

 • tworzenie map systemów rodzinnych – genogramy (część I);
 • tworzenie map systemów rodzinnych – genogramy (część II);
 • praca z parą – podstawowe założenia, diagnoza pary;
 • strategie pracy z rodziną przeżywającą specyficzne trudności (zdrada, przemoc);
 • interwencja kryzysowa w rodzinie, podstawowe założenia;
 • wybrane zagadnienia psychologii klinicznej dziecka i adolescenta;
 • kończenie procesu terapii, analiza przypadku;
 • superwizja pracy z rodziną.

 

Terminy spotkań: 8 października, 7 listopada, 10 grudnia 2015 r., 14 stycznia, 11 lutego, 10 marca, 7 kwietnia i 12 maja 2016 r. w godz. 15:00 – 19:00 (Uwaga! Z wyjątkiem warsztatu w dniu 7 listopada 2015 r. w godz. 9:00 – 17:00)

Miejsce spotkań: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22, Bytom

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 270 zł

102 zł – płatne do  2 października 2015 r. oraz
168 zł – płatne po  1 stycznia 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Beata Łęcka
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 4 września 2015
Zarchiwizowano 8 października 2015
Wróć