Logo: Zmiana jest możliwa – kurs podstawowy SFA

 

Drodzy Państwo!

Serdecznie zapraszamy na nową edycję kursu podstawowego w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (SFA) Zmiana jest możliwa.

Uczestnicząc w szkoleniu, stworzycie Państwo sobie sposobność do przesunięcia się na skali optymizmu, zadowolenia z pracy, a nawet jej efektywności.

 

Twoja szklanka optymizmu zawodowego

 

Nasi absolwenci intensywnie włączający filozofię i techniki pracy SFA w codzienną pracę z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, podkreślają, że metoda ta okazuje się niezwykle przydatna i owocna.

 

Tematyka kursu podstawowego:

  • strategia rozwiązywania problemów a strategia budowania rozwiązań,
  • podstawowe założenia metody SFA,
  • etapy budowania rozwiązań,
  • podstawowe techniki i strategie stosowane w praktyce SFA – taniec 8 kroków,
  • wizja wzbogacenia własnej praktyki o elementy SFA.

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 9 i 10 listopada 2015 r. w godz. 9:00 – 16:00.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 40 zł

Termin płatności: 25 października 2015 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy – konsultantki:

Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail: /

Opublikowano 4 września 2015
Zarchiwizowano 9 listopada 2015
Wróć