Serdecznie zapraszamy na cykl trzech warsztatów Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców, który odbędzie się w dniach: 25 listopada, 2 i 9 grudnia 2015 r. w godz. 9:30 – 13:30 w siedzibie ROM-E Metis w Katowicach.

Wszyscy wolelibyśmy, aby nasi uczniowie byli częścią pełnych i szczęśliwych rodzin, w których wzajemne wsparcie rodziców pozwala na skuteczną i pełną zrozumienia współpracę na linii szkoła – dom. Niestety, otaczająca nas szkolna rzeczywistość daleka jest od takiej wizji. Liczba rozwodów, separacji i zakłóconych relacji między dotychczasowymi małżonkami, stale rośnie i naszym "chlebem powszednim" staje się praca dydaktyczna, wychowawcza i terapeutyczna w takich właśnie warunkach. Powstaje zatem niezwykle ważne pytanie: jak skutecznie wspierać ucznia w obliczu kryzysu rodzinnego i jak w takiej sytuacji maksymalnie pobudzić, tak w samym dziecku, jak i jego otoczeniu, możliwości przejścia przez rwący nurt zachwianego poczucia bezpieczeństwa na drugi brzeg. Jak wpływać na to, aby w zmienionych okolicznościach uczeń mógł w sposób satysfakcjonujący realizował potencjał swoich zdolności i umiejętności życiowych.

Na proponowanym przez nas szkoleniu nie koncentrujemy się na problemach wynikających z zaistnienia samego kryzysu, ale na ułatwianiu zarówno dziecku, jak i jego rodzicom, radzenia sobie z nim. Nie analizujemy szczegółowo, jak bardzo taki kryzys może ranić, ale prezentujemy sprawdzone sposoby budowania mostu między ziemią problemów a ziemią rozwiązań.

W ramach szkolenia proponujemy zwarty program grupy wsparcia dla dzieci przeżywających rozwód rodziców, który może również stanowić kanwę do pracy indywidualnej z dzieckiem i jego opiekunami. Jednocześnie część szkolenia poświęcamy na trening w zakresie sposobów budowania platformy porozumienia na rzecz dziecka w formie elementów warsztatu mediatora rodzinnego.

W uzupełnieniu treści szkolenia polecamy portal www.wspolnedzieci.pl

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 45 zł

Termin płatności: 18 listopada 2015 r.

 

Serdecznie zapraszamy.

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Krystyna Szczęsna-Witkowska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 4 września 2015
Zmieniono 3 listopada 2015
Zarchiwizowano 25 listopada 2015
Wróć