Serdecznie zapraszam Państwa na kolejną edycję szkolenia

Profilaktyka problemowa – agresja słowna uczniów,
gry uczniowskie i techniki manipulacyjne, zapobieganie zakłóceniom lekcji.

 

Pracując na co dzień w szkole czy placówce warto udoskonalić swoje umiejętności skutecznego reagowania w niecodziennych i zaskakujących sytuacjach w kontakcie z uczniem. Tej problematyce poświęcony jest warsztat Profilaktyka problemowa – agresja słowna uczniów, gry uczniowskie i techniki manipulacyjne, zapobieganie zakłóceniom lekcji.

Osnowę teoretyczna warsztatu stanowią: teoria gier E. Berne'a, mechanizm "przerywania wzorca zachowania" (ang. pattern disruption) i elementy treningu asertywności. Wszystko to opatrzone jest bardzo dużą ilością praktycznych przykładów, zaczerpniętych z życia szkoły.

Jako prowadząca, mam nadzieję, że zarówno moje osobiste doświadczenie zawodowe jako psychologa, nauczyciela i szkoleniowca, jak i doświadczenie ok. 1800 nauczycieli, z którymi do tej pory spotkałam się na warsztatach dotyczących różnych aspektów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w szkole, a którzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, uczyni tę edycję warsztatu jeszcze ciekawszą.

Serdecznie zapraszam,
Wioleta Baraniak

 

Podstawowe informacje o warsztacie:

Liczba godzin: 15 (3 spotkania po 5 godz.)

Tematyka szkolenia:

Spotkanie I: Zaczepki słowne, aluzje, prowokacje uczniów – sposoby radzenia sobie z agresją słowną ucznia.
Spotkanie II: Krytyczne oceny, techniki manipulacyjne – sposoby skutecznej interwencji.
Spotkanie III: Zabawne czy nie? – o humorze uczniów i nauczycieli słów kilka.

Terminy zajęć:

I spotkanie: 6 października 2015 r. w godz. 14:30 – 18:00
II spotkanie: 20 października 2015 r. w godz. 14:30 – 18:00
III spotkanie: 3 listopada 2015 r. w godz. 14:30 – 18:00

Miejsce realizacji: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 45 zł

Termin płatności: 25 września 2015 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Wioleta Baraniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 153
e-mail:

Opublikowano 4 września 2015
Zarchiwizowano 6 października 2015
Wróć