Zapraszamy na warsztaty "Łatwe i przyjemne zabawy z gliną – zrelaksowany nauczyciel – część pierwsza.

 

Adresaci szkolenia: warsztaty są adresowane do nauczycieli szkół i przedszkoli, wychowawców, instruktorów w Domach Kultury, terapeutów zajęciowych, bibliotekarzy i studentów oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem w glinie w miłej twórczej atmosferze!

 

Termin: 2, 9 i 16 czerwca 2016 r. w godz. 15:30 – 19:15

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22, Bytom

 

Cel warsztatów:

 • możliwość wykorzystania techniki w całości lub części podczas zajęć z podopiecznymi lub jako twórczość własną,
 • poprawa i rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej,
 • rozwijanie dbałości o estetykę i staranność wykonywania pracy,
 • rozbudzanie zainteresowania sztuką i rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia,
 • obniżenie poziomu stresu i ukierunkowanie rozładowywania nagromadzonych napięć,
 • relaks i twórcze spędzanie wolnego czasu,
 • utrwalenie pozytywnej samooceny i rozwijanie współpracy w grupie.

 

Tematyka warsztatów:

 • poznanie podstaw ceramiki artystycznej oraz podstawowych rodzajów i cech materiałów (gliny czerwonej, szkliw) wykorzystywanych podczas pracy;
 • zapoznanie z głównymi zasadami pracy z gliną;
 • poznanie podstawowych zasad tworzenia ceramiki w pracy z dziećmi;
 • poznanie przebiegu procesu formowania, szkliwienia i wypalania ceramiki;
 • poznanie i zastosowanie prostych możliwości zdobnictwa ceramicznego;
 • samodzielne wykonanie użytkowych oraz dekoracyjnych form ceramicznych z czerwonej gliny oraz szkliwienie powierzchni;
 • zapoznanie z możliwościami wykorzystania gliny jako materiału w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 

Czas trwania: zajęcia prowadzone są metodą warsztatową. Obejmują trzy pięciogodzinne spotkania. Uczestnicy zabierają wykonane przez siebie przedmioty, otrzymują krótki opis przebiegu warsztatów i używanych materiałów (szczegółowy harmonogram zajęć poniżej).

 

O prowadzącym:

Iwona Bogatko
nauczyciel-konsultant

Wychowanie plastyczne, specjalizacja: rzeźba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sztuka (studia podyplomowe). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Prowadziła zajęcia plastyczne z  dziećmi w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, liceum oraz zajęcia ze studentami dotyczące nie tylko różnych dziedzin sztuki (rysunek, rzeźba, ceramika) i samej historii sztuki, ale również te, które związane są ściśle z metodyką nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej i  gimnazjum.

Obszar, w którym się specjalizuje, to  metodyka nauczania plastyki (porady i ćwiczenia praktyczne), stosowanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i  młodzieżą.

 

Przykłady wykonanych prac:

 

Koszt udziału obejmuje: koszt gliny, szkliw, korzystanie z narzędzi, wypał w 800 stopniach, wypał w 1200 stopniach, materiały informacyjne i opiekę instruktorską.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

Termin płatności: 26 maja 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Iwona Bogatko

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

 

CZĘŚĆ PIERWSZA:

 • zapoznanie z podstawowymi rodzajami gliny i ich zastosowaniem w pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • poznanie prostych narzędzi ceramicznych i możliwości ich zastąpienia przedmiotami codziennego użytku;
 • zaprojektowanie wyrobów: formy użytkowe – naczynia;
 • realizacja projektów metodą "wałeczków", z płatów oraz z kuli;
 • zdobienie za pomocą koronek, rytów, dekorów z gliny;
 • zapoznanie z dalszą obróbką wykonanych prac: wypalaniem na biskwit;

Uczestnicy pozostawiają prace do wstępnego wypału.

 • przedstawienie prac uczestników wypalonych na biskwit, cechy biskwitu;
 • zapoznanie ze sposobami szkliwienia;
 • dobór szkliw do wykonanych form;
 • nakładanie szkliwa na wypalone naczynia;
 • zapoznanie z informacjami przydatnymi podczas pracy w glinie z dziećmi.

Uczestnicy pozostawiają prace do wypału "ostrego".

Opublikowano 22 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 2 czerwca 2016
Wróć