Zapraszamy na szkolenie: Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami?

Czy jesteśmy bezwolnymi ofiarami sytuacji?
Jak to się dzieje, że pomagamy innym?
Czy bohaterem może być każdy?
Czy trzeba odznaczać się szczególnymi właściwościami, żeby w sytuacji kryzysowej podjąć działanie stając w obronie drugiej osoby?

Powyższe pytania znajdują odpowiedzi w najnowszych badaniach światowej sławy profesora psychologii Philipa G. Zimbardo, zgłębiających tajniki ludzkiego zachowania. I więcej, w zakrojonym na szeroką skalę projekcie HIP (Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni) prof. Philip G. Zimbardo przekłada swoje odkrycia na praktyczne działania zmierzające do zmiany sposobu myślenia na temat bohaterskich zachowań w życiu codziennym.

"Nie jesteśmy niewolnikami sił sytuacyjnych, lecz musimy nauczyć się metod opierania się im i przeciwstawiania" – mówi Zimbardo ("Efekt Lucyfera", s. 430) i dzieli się swoim dorobkiem na temat natury ludzkiej oraz możliwości pobudzenia jej pozytywnych aspektów. Nie pozostajemy w obszarze rozważania możliwości. Zimbardo udowadnia, że możemy energię wkładaną w narzekanie na społeczną znieczulicę i obojętność młodzieży przekierować na działania uruchamiające drzemiący w młodych ludziach potencjał zachowań prospołecznych a nawet heroicznych. Programy treningowe HIP są realizowane w różnych krajach (USA, Węgry, Włochy etc). Pomagają one zgłębić poprzez ćwiczenia, prezentację filmów i przybliżanie niezwykle ciekawych eksperymentów psychologii społecznej swoje dotychczasowe postawy i zaprojektować przyszłe zachowania w sytuacjach zagrożenia innej osoby. Programy HIP uczą ludzi Przeciwstawiania się, Głośnego Mówienia "Nie" i Odważnego Działania w obliczu trudnych sytuacji w szkole, rodzinie, społeczności.

HIP – moduł I (1.36 MB)

 

W ramach projektu proponujemy zatem szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Szkolenie będzie zakończone uzyskaniem certyfikatu Nauczyciela Bohaterskiej Wyobraźni, który upoważnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programu i materiałów HIP.

Jeśli martwią cię takie sytuacje, gdy wokół znęcającego się nad słabszym kolegą ucznia stoi wielu nie reagujących rówieśników albo, że osoba leżąca na ulicy jest mijana przez tłum przechodniów, a jednocześnie chcesz to zmienić – to szkolenie jest dla ciebie!

 

Szkolenie obejmuje 3 warsztatowe spotkania, w sumie – 12 godzin dydaktycznych.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • nowe rozumienie heroizmu (od eksperymentu stanfordzkiego do Projektu Heroicznej Wyobraźni)
  • program rozwijania osobistej odporności na niepożądane wpływy społeczne
  • odkrywanie ukrytej siły sytuacji społecznych – efekt gapia
  • strategie dokonywania zmiany
  • pięć kroków do udzielenia pomocy osobom w potrzebie
  • zasady prowadzenia zajęć HIP z uczniami, laboratorium kompetencji trenerskich

 

Najbliższa edycja szkolenia odbędzie się w Katowicach (siedziba ROM-E Metis, ul. Drozdów 21) – w dniach: 5, 12 i 19 października 2015 r. w godz. 15:00 – 18:00.

Koszt szkolenia wynosi: 200 zł (w tym koszt licencji uprawniającej do prowadzenia zajęć z uczniami wraz z materiałami).

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 200 zł

Termin płatności: 1 października 2015 r.

 

Prowadzący – certyfikowani trenerzy edukacji HIP:

Krystyna Szczęsna-Witkowska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Tomasz Wojtasik
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

 

Profesor Zimbardo z trenerami HIP – Krystyną Szczęsną-Witkowską i Tomaszem Wojtasikiem

Opublikowano 2 września 2015
Zarchiwizowano 5 października 2015
Wróć