W ostatni piątek wakacji gościliśmy w Metisie niezwykłą Osobę, inicjatora eksperymentu stanfordzkiego i autora książki Efekt Lucyfera – Philipa Zimbardo. Amerykański profesor jest na Śląsku częstym gościem z racji patronatu nad nikiszowieckim Centrum Zimbardo, miejscem spotkań i edukacji młodzieży. Związany z Polską więzami rodzinnymi – jego żona ma polskie korzenie – z chęcią odwiedza ośrodki, które podjęły się udziału w projekcie HIP.

Profesor spotkał się z naszymi konsultantami oraz osobami, które w Metisie ukończyły szkolenie w zakresie Programu Heroicznej Wyobraźni (HIP) i uzyskały certyfikat uprawniający do pracy z młodzieżą. Nasz gość z dużym zaciekawieniem wysłuchał krótkich informacji o specyfice działań edukacyjnych prowadzonych przez Metis. Konsultanci a zarazem trenerzy HIP – Krystyna Szczęsna-Witkowska i Tomasz Wojtasik zaprezentowali dotychczasowy przebieg szkoleń certyfikacyjnych. Następnie uczestnicy wspomnianych szkoleń opowiedzieli o swojej wizji realizowania HIP-u we własnych placówkach. Pojawiły się zatem głosy o wkomponowaniu lekcji HIP w program wychowawczy szkoły i przeprowadzeniu ich we wszystkich klasach, pojawił się zamysł zrealizowania Programu w ramach lekcji etyki czy też wykorzystania Programu w pracy z konkretną "trudną" klasą jako sposób na wzmocnienie zaangażowania i orientacji prospołecznej uczniów. Osoba pracująca w domu dziecka planuje poprowadzić cykl popołudniowych spotkań z grupą dziewcząt.

Niezwykle cennym momentem spotkania była rozmowa z panem Profesorem o skutecznych sposobach wzmacniania atrakcyjności Programu dla młodzieży, z uwzględnieniem doświadczeń węgierskich i amerykańskich.

 

 

Nasi absolwenci szkoleń HIP są w przededniu wprowadzania Programu do swoich placówek. Mamy więc nadzieję na kolejne spotkanie w niedalekiej przyszłości, gdy zgromadzą oni bogate doświadczenia i unikatowe rozwiązania w pracy ze śląską młodzieżą. Z pewnością zadbamy o możliwość wymiany tych doświadczeń.

 

Profesor Zimbardo z trenerami HIP – Krystyną Szczęsną-Witkowską i Tomaszem Wojtasikiem

Opublikowano 2 września 2015
Zarchiwizowano 5 października 2015
Wróć