Logo: Vademecum Wychowacy Klasowego...

 

Vademecum Wychowacy Klasowego
czyli
Wychowawca Przewodnikiem Ucznia (8S)

 

Wychowawca nie potrafi sprawić, żeby na dzikiej jabłoni rosły
brzoskwinie, ale potrafi zrobić, żeby cierpkie dziczki stały się
miłymi do użycia.

Gottfried Wilhelm Leibniz

Każdy lub prawie każdy, kto pracuje w szkole, jest nauczycielem. Każdy może wypełniać dziennik, podliczać frekwencję, wypisywać świadectwa, czyli wypełniać obowiązki. Ale czy każdy nauczyciel może lub potrafi być WYCHOWAWCĄ? Być może nie, bo bycie wychowawcą to nie tylko zawód, wypełnianie obowiązków, ale misja. Bycie wychowawcą to bycie odpowiedzialnym za długi proces kształtowania młodego człowieka. Nikt na studiach nie uczy, jak być dobrym wychowawcą. Tego trzeba się uczyć samodzielnie już w pracy zawodowej.

Chcemy Państwu przybliżyć warsztat pracy wychowawcy od organizowania go poprzez przygotowanie i prowadzenie niestety koniecznej dokumentacji, poznawania swoich uczniów, rozwijania ich zasobów, kształtowania ich osobowości do organizowania wspólnego życia klasowego.

Zapraszamy młodych stażem wychowawców i tych, którzy za chwilę mogą nimi się stać.

 

Program seminarium

Termin

Temat

21 października 2015 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Teczka wychowawcy klasowego

18 listopada 2015 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza – propozycje lekcji wychowawczych, opracowanie scenariuszy zajęć

13 stycznia 2016 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Profilaktyka w pracy wychowawcy klasowego

9 marca 2016 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Życie mojej klasy – organizacja życia klasowego, co to znaczy

6 kwietnia 2016 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Rodzic partnerem wychowawcy – partnerstwo w wychowaniu ucznia

11 maja 2016 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Doradztwo zawodowe – jak wspierać ucznia w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej

 

Miejsce seminarium: ROM-E Metis w Katowicach, ul Drozdów 17 i 21

Prowadzenie: Grażyna Małyska

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 300 zł

100 zł – płatne do 30 września 2015 r. oraz
200 zł – płatne po  1 stycznia 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Jolanta Leśniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 26 sierpnia 2015
Zarchiwizowano 21 października 2015
Wróć