Logo: Granty

 

Zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli na bezpłatne szkolenia pt. Dokumentowanie pracy szkoły, w tym dokumentowanie przebiegu nauczania, realizowane w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

 

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół.

 

Cel:

 • wskazać aktualne przepisy w zakresie dokumentowania pracy szkoły,
 • korzystać z właściwych dla przedmiotu sprawy źródeł prawa,
 • zastosować w praktyce szkolnej przepisy prawa w celu tworzenia wewnętrznych regulaminów i procedur.

 

Tematyka:

 • przepisy prawne regulujące pracę szkoły – ustawy i akty wykonawcze,
 • akty prawa wewnątrzszkolnego, techniki prawodawcze,
 • dokumentowanie procesu nauczania,
 • przypadki szczególne w dokumentowaniu pracy szkoły.

 

Prowadzący: Ewa Fiedziukiewicz, Jolanta Leśniak

 

KodTerminMiejsce
3WG/122 października 2015 r.
w godz. 14:30 – 18:30
ROM-E Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21

3WG/226 października 2015 r.
w godz. 14:30 – 18:30
Zespół Szkół nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Osiedle Tysiąclecia 9

3WG/35 listopada 2015 r.
w godz. 14:30 – 18:30
Filia ROM-E Metis w Bytomiu
ul. Chorzowska 22

 

Uwaga!

Informujemy, że po każdym module szkolenia uczestnicy wypełniają imienne arkusze ewaluacyjne.

 

Zasady rekrutacji:

Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy:

 1. Dostarczyć aktualne zaświadczenie dyrektora potwierdzające zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – w postaci:
  skanu na adres
  lub faksem na numer 32 209 53 13
  najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, a oryginał zaświadczenia zabrać ze sobą i oddać osobie prowadzącej szkolenie.
   
  Pobierz wzór zaświadczenia... (25 KB)
   
 2. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia online na wybrane szkolenie – zapisz się na 3WG/1, zapisz się na 3WG/2 lub zapisz się na 3WG/3.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Ewa Fiedziukiewicz, Jolanta Leśniak
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail: /


Zobacz także:

Wszystkie bezpłatne szkolenia, realizowane w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

Opublikowano 20 sierpnia 2015
Zmieniono 29 sierpnia 2015
Zarchiwizowano 5 listopada 2015
Wróć