Logo: Granty

 

Zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli (przedszkoli, szkół i placówek) na bezpłatne szkolenia pt. Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej, realizowane w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

 

Beneficjenci: nauczyciele wszystkich typów szkół.

 

Cel:

 • uaktualnienie wiedzy nt. przepisów prawa oświatowego dotyczących kształcenia specjalnego uczniów
 • doskonalenie umiejętności rozpoznania psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb ucznia na podstawie orzeczenia.
 • doskonalenie umiejętności tworzenia w przedszkolu, szkole/ placówce standardów i procedur opieki nad uczniem posiadającym orzeczenie

 

Tematyka:

 • kształcenie specjalne – regulacje prawne,
 • organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach,
 • diagnoza rozwojowa i funkcjonalna – mocne i słabe strony ucznia,
 • zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych ucznia,
 • organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjnych z uczniem posiadającym orzeczenie – standardy,
 • organizacja i realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uczniem posiadającym orzeczenie – standardy.

 

Prowadząca szkolenie: Małgorzata Spendel

 

KodTerminMiejsce
2WG/1

28 września 2015 r.
w godz. 15:00 – 19:00

Filia ROM-E Metis w Bytomiu
ul. Chorzowska 22

2WG/2

12 października 2015 r.
w godz. 15:00 – 19:00

ROM-E Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21

2WG/3

22 października 2015 r.
w godz. 15:00 – 19:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemianowicach Śląskich
ul. Olimpijska 2a

2WG/4

29 października 2015 r.
w godz. 15:00 – 19:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Wrocławska 12

2WG/5

5 listopada 2015 r.
w godz. 15:00 – 19:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a

2WG/6

9 listopada 2015 r.
w godz. 15:00 – 19:00

ROM-E Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21

 

Uwaga!

Informujemy, że po każdym module szkolenia uczestnicy wypełniają imienne arkusze ewaluacyjne.

 

Zasady rekrutacji:

Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy:

 1. Dostarczyć aktualne zaświadczenie dyrektora potwierdzające zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – w postaci:
  skanu na adres
  lub faksem na numer 32 209 53 13
  najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, a oryginał zaświadczenia zabrać ze sobą i oddać osobie prowadzącej szkolenie.
   
  Pobierz wzór zaświadczenia... (25 KB)
   
 2. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia online na wybrane szkolenie – zapisz się na 2WG/1, zapisz się na 2WG/2, zapisz się na 2WG/3, zapisz się na 2WG/4, zapisz się na 2WG/5 lub zapisz się na 2WG/6.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Małgorzata Spendel
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:


Zobacz także:

Wszystkie bezpłatne szkolenia, realizowane w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

Opublikowano 20 sierpnia 2015
Zmieniono 29 sierpnia 2015
Zarchiwizowano 9 listopada 2015
Wróć