Logo: Granty

 

Zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli na bezpłatne szkolenia pt. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizowane w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

 

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

 

Cel:

 • podniesienie wiedzy na temat kierunków zmian doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole,
 • uświadomienie korzyści z dobrze prowadzonego doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole,
 • wskazanie kluczowych strategii realizowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole,
 • opracowanie przykładowego planu wsparcia.

 

Tematyka:

 • podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole w świetle krajowych i unijnych przepisów prawa,
 • planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole,
 • określenie mocnych i słabych stron szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole,
 • przygotowanie nauczycieli do wspierania uczniów w planowaniu kariery.

 

Prowadzący: Aleksandra Kruszyńska, Magdalena Wieczorek

 

KodTerminMiejsce
1WG/130 września 2015 r.
w godz. 14:00 – 18:00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu
ul. Stalmacha 90

1WG/215 października 2015 r.
w godz. 13:00 – 17:00
Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie
ul. Rynek 17

1WG/320 października 2015 r.
w godz. 14:00 – 18:00
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
ul. Orzepowicka 15

1WG/44 listopada 2015 r.
w godz. 14:00 – 18:00
Filia ROM-E Metis w Bytomiu
ul. Chorzowska 22

 

Uwaga!

Informujemy, że po każdym module szkolenia uczestnicy wypełniają imienne arkusze ewaluacyjne.

 

Zasady rekrutacji:

Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy:
 1. Dostarczyć aktualne zaświadczenie dyrektora potwierdzające zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – w postaci:
  skanu na adres
  lub faksem na numer 32 209 53 13
  najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, a oryginał zaświadczenia zabrać ze sobą i oddać osobie prowadzącej szkolenie.
   
  Pobierz wzór zaświadczenia... (25 KB)
   
 2. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia online na wybrane szkolenie – zapisz się na 1WG/1, zapisz się na 1WG/2, zapisz się na 1WG/3 lub zapisz się na 1WG/4.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Aleksandra Kruszyńska
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:


Zobacz także:

Wszystkie bezpłatne szkolenia, realizowane w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

Opublikowano 20 sierpnia 2015
Zarchiwizowano 4 listopada 2015
Wróć