Logo: Nauczyciel jako lider

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
zaprasza na konferencję z gościem z Chorwacji

Nauczyciel jako lider.
Nowa droga do autorytetu w klasie szkolnej

13 października 2015 r. w godz. 9:00 – 14:30.

w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich, ul. Elizy Orzeszkowej 12.
(zobacz mapę dojazdu z Ronda w Katowicach: goo.gl/maps/FBQhtF8XPMC2)

 

Logo: Patronat Prezydenta Miasta Siemianowice ŚląskieLogo: Siemianowickie Centrum KulturyLogo: Wydawnictwo MIND

 

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na niezwykłą konferencję z gościem z Chorwacji. Po raz pierwszy w województwie śląskim będziemy gościć DUŠANKĘ KOSANOVIĆ – liderkę chorwackiego oddziału Familylab i bliską współpracownicę Jespera Juula.

Tematem konferencji są idee duńskiego pedagoga Jespera Juula istotne z punktu widzenia pracy nauczycielskiej i wychowawczej. Jesper Juul jest uznanym ekspertem z ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem w pracy z dorosłymi i dziećmi. Jego książka Twoje kompetentne dziecko wprowadziła istotną zmianę do paradygmatu współczesnej pedagogiki i stała się światowym bestsellerem. Od wielu lat pracuje jako superwizor, doradca, trener i ekspert z nauczycielami, wychowawcami i wszelkiego rodzaju profesjonalistami w dziedzinie wychowania i edukacji.

Trzy bloki wykładowe dotyczą podstawowych procesów i wartości, które mają decydujący wpływ na jakość relacji między nauczycielami i uczniami w szkołach, ale także we wszelkich instytucjach zajmujących się edukacją i opieką nad dziećmi.

 

Blok 1. Główne kompetencje dzieci – współdziałanie. Dobrostan nauczycieli i uczniów.

Zasada współdziałania i integralności to jedno z najważniejszych narzędzi pedagogiki Jespera Juula. W wykładzie wyjaśnimy, jak dzieci współdziałają z dorosłymi w szkole. Jeden z punktów będzie dotyczył zachowań dysfunkcjonalnych (np. agresji) jako konsekwencji braku należytej dbałości o integralność uczniów. Podkreślimy także doniosłość troski o integralność nauczycieli. W wielu sytuacjach ich integralność bywa bowiem naruszana, czego nie zawsze są świadomi. Zaproponujemy, jak nauczyciele mogą zadbać o swój dobrostan i integralność w trakcie z uczniami.

 

Blok 2. Nauczyciel jako lider. Komunikacja z uczniami – język osobisty.

Jednym z największych wyzwań dzisiejszej szkoły jest kwestia przywództwa. Wielu dyrektorów szkół i nauczycieli zastanawia się, jakie warunki stworzyć, żeby podwładni i uczniowie sprawnie wykonywali swoje zadania. Niezwykle palące staje się zagadnienie autorytetu nauczycielskiego. Na jakim fundamencie go zbudować?

Na całym świecie dorośli doświadczają nowej jakości w relacjach z dziećmi. W rodzinach rośnie zainteresowanie dobrostanem dziecka, a jednocześnie słabnie przywództwo dorosłych, którzy często tracą umiejętność obrony własnych granic i dbania o własną integralność. Nierzadko prowadzi to do fenomenu tak zwanych "rozpieszczonych" dzieci albo "małych tyranów". Nauczyciele w szkołach nie mogą już liczyć na bezwzględny szacunek ze strony uczniów, jakim cieszyli się ich starsi koledzy. Są to procesy, które zachodzą powszechnie na całym świecie.

Nauczyciele muszą odnaleźć się w nowej sytuacji i nauczyć się budowania autorytetu na bazie osobistych przymiotów, a nie na gruncie funkcji, jaką pełnią w klasie. Wyjaśnimy, na czym polega budowanie autorytetu wobec uczniów i jak można skutecznie sprawować rolę lidera w klasie. Podkreślimy znaczenie odpowiedniej komunikacji, czyli tak zwanego języka osobistego. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi pedagogiki Jespera Juula.

 

Blok 3. Uczeń czy człowiek? Wspieranie rozwoju dzieci w szkole.

Czy szkoła ma interesować się uczniami tylko pod kątem ich potencjału intelektualnego, czy też powinna brać pod uwagę całość ich rozwoju, a więc także dbać o emocjonalny i egzystencjalny aspekt ich osobowości?

W tym bloku zajmiemy się ważnym zagadnieniem poczucia własnej wartości. Wyjaśnimy istotną różnicę między poczuciem własnej wartości a pewnością siebie, które są często mylone. Poczucie własnej wartości jest doniosłym aspektem rozwoju osobowości dziecka, natomiast pewność siebie stanowi tylko przejaw jego rosnących kompetencji (np. intelektualnych lub fizycznych). Pokażemy, jak poczucie własnej wartości wpływa na ogólny rozwój i kształtowanie się wzorców zachowania uczniów – w klasie i poza klasą. Tutaj znowu powrócimy do tematu agresji. Na koniec zaproponujemy, jak nauczyciele mogą prostymi środkami pozytywnie wpływać na rozwój osobowości i poczucia własnej wartości swoich uczniów.

Konferencja jest adresowana do pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach. Konferencja na pewno przyczyni się do przygotowania środowiska oświatowego do długofalowych, nowych form pomocy szkole obejmujących cały proces wspomagania zgodnie z polityką edukacyjną państwa.

 

Program konferencji:

8:00 – 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 10:30

Blok pierwszy. Główne kompetencje dzieci – współdziałanie

10:30 – 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 12:15

Blok drugi. Nauczyciel jako lider. Nowa droga do autorytetu

12:15 – 12:45

Przerwa kawowa

12:45 – 14:15

Blok trzeci. Uczeń czy człowiek? Wspieranie rozwoju dzieci w szkole

14:15 – 14:30

Podsumowanie konferencji

Serdecznie zapraszamy

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 70 zł

Termin płatności: 12 października 2015 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Magdalena Wieczorek
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

 

DUŠANKA KOSANOVIĆ

jest liderem chorwackiego oddziału Familylab i bliską współpracowniczką Jespera Juula.

Z wykształcenia jest psychologiem. Ukończyła także prestiżowy Niemiecko-Duński Instytut Terapii Rodzinnej w Berlinie. Pracuje jako terapeutka, doradczyni rodzinna, trenerka i superwizorka. Jej zawodowym celem jest wspieranie klientów w rozwoju – poszczególnych osób jak i całych rodzin oraz organizacji.

Pracuje z przedszkolami, szkołami i firmami, pomagając im wdrażać nowe wartości związane z relacjami między ludźmi. Jej bogate doświadczenie obejmuje zarówno współpracę z dużymi korporacjami (banki, telekomy), jak i placówkami edukacyjnymi (roczne programy dla szkół) oraz organizacjami pozarządowymi. W ramach tych ostatnich pomagała rodzinom dotkniętym traumą wojny na Bałkanach, wspiera kobiety dotknięte nowotworem piersi, prowadzi interwencje kryzysowe oraz terapie dla całych rodzin.

Zdjęcie: DUŠANKA KOSANOVIĆ

 

JESPER JUUL

Duński terapeuta rodzinny i pedagog o światowej renomie.

Jego książka Twoje kompetentne dziecko jest jedną z najbardziej cenionych prac pedagogicznych na świecie i światowym bestsellerem.

Jesper Juul był jednym z liderów przełomu we współczesnej pedagogice. Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego oraz od permisywizmu (termin etyczny oznaczający tendencję do bezgranicznej tolerancji wobec zachowań innych osób. Permisywizm zakłada, że zakazy obyczajowe są niepotrzebne lub szkodliwe, a działania jednostek nie powinny być oceniane pod kątem obyczajności czy norm społecznych).

Propaguje idee szacunku i współdziałania we wzajemnych relacjach z dzieckiem oraz dojrzałe przywództwo dorosłych.

Logo: Family-Lab International

Jest założycielem organizacji Family-Lab International, która w ponad piętnastu krajach świata rozwija jego idee wychowawcze. Prowadzi wykłady, seminaria i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i rodziców.

Zdjęcie: JESPER JUUL

Więcej informacji:

www.jesperjuul.com
www.family-lab.com
www.dfti.dk
www.wydawnictwomind.pl: Jesper Juul
www.dziecisawazne.pl: Jesper Juul – "Dzieci nie potrzebują wychowania, ale przyjaznego przewodnictwa"
www.wysokieobcasy.pl: Nauczmy się buntować

Opublikowano 19 sierpnia 2015
Zmieniono 30 września 2015
Zarchiwizowano 13 października 2015
Wróć