Logo: Uśpiony matematyk w każdym dziecku

 

Uśpiony matematyk w każdym dziecku – prawda czy fałsz? -
konferencja i cykl warsztatów.

Matematyka – przez jednych okrzyknięta entuzjastycznie królową nauk, dla innych przedmiot przeklęty, kładący się cieniem na całym życiu szkolnym. Męczą się z nim dzieci – próbując przetrwać, meczą się rodzice – zamartwiając się i opłacając latami korepetycje, męczą się wreszcie sami nauczyciele – próbując przeprowadzić przez egzaminy tzw. przypadki beznadziejne...

Wśród samych matematyków nie ma jednoznacznej opinii kogo i jak długo należy matematyki uczyć. Wielki francuski matematyk Rene Thom uważa, że nauczanie tego przedmiotu powinno się kończyć w wieku 15 lat. Wtedy już dobrze widać, kto ma talent i tym, którzy go nie mają, należy oszczędzić dalszej, bardzo nieraz uciążliwej edukacji. Inni matematycy, jak np. prof. Edward Frenkiel, powołując się na liczne przykłady wczesnych niepowodzeń szkolnych wielu wybitnych naukowców (koronnym przykładem może być nazywany przez swoich nauczycieli "głupkiem" sam Einstein) twierdzi, iż każde dziecko winno mieć nieograniczony dostęp do matematyki. Jego zdaniem byłoby również trudno znaleźć osobę, która mogłaby być wystarczająco kompetentnym sędzią do wyrokowania na temat matematycznej przyszłości młodego, będącego w okresie rozwojowym człowieka.

Nam, jako organizatorom proponowanego poniżej przedsięwzięcia edukacyjnego, przyświeca bardzo prosta w deklaracji, a jakże trudna w realizacji idea, iż "każde dziecko może matematykę polubić". Trzeba jednak odkryć właściwą ścieżkę do jego umysłu, a popełniane błędy traktować jako naturalny sposób zdobywania wiedzy i doświadczeń.

Wobec powyższego proponujemy Państwu zastrzyk inspiracji pod hasłem Uśpiony matematyk w każdym dziecku – prawda czy fałsz? w postaci konferencji i cyklu warsztatowego (program poniżej).

 

Uwaga – zmiana miejsca Konferencji!
Konferencja odbędzie się w ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21 i 17, Katowice.

 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Program konferencji – 30 września 2015 r.

9:00 – 10:00 – Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 – Uroczyste otwarcie konferencji

10:15 – 11:00 – Czy matematyka jest w życiu bez/użyteczna? – prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński (Politechnika Śląska, Katedra Mechatroniki, Gliwice; dr honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej)

11:00 – 12:00 – Rozwój zdolności i umiejętności matematycznych – dr hab. Grażyna Rygał prof. nadzw. (Akademia Jana Długosza, Częstochowa)

12:00 – 12:30 – Przerwa

12:30 – 13:30 – Matma dla przypadków beznadziejnych – Krzysztof Cywiński (Matematyczny Uniwersytet Dziecięcy, Gliwice)

13:30 – 14:30 – Indywidualizacja pracy z uczniem – Marianna Kowalczyk (doradca metodyczny ds. matematyki, Siemianowice Śląskie)

14:30 – 14:45 – Podsumowanie konferencji

 

Miejsce konferencji: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21 i 17, Katowice.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 27 września 2015 r.

 

 

W ślad za konferencją proponujemy cykl warsztatów, które pomogą Państwu poszerzyć kompetencje w zakresie alternatywnych form pobudzania umiejętności matematycznych u uczniów.

 

9WK – UWAGA!
Z przyczyn od nas niezależnych, wobec nagłej choroby pana Krzysztofa Cywińskiego zmuszeni jesteśmy odwołać jego warsztat.
Biorąc jednak pod uwagę Państwa zainteresowanie tematem i gotowość szkoleniową, zdecydowaliśmy się zaproponować w zamian warsztat autorski pani Gabrieli Niemiec pod tym samym tytułem, czyli Matematyczny start w przedszkolu. Zajęcia odbędą się w tym samym czasie (26 października w godz. 15:00 – 19:00), ale na terenie naszej filii w Bytomiu, przy ulicy Chorzowskiej 22 (dawne Kolegium Nauczycielskie), w specjalnie przygotowanej sali edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

14WK – UWAGA!
W związku z chorobą prowadzącego, pana Krzysztofa Cywińskiego, proponujemy warsztat autorski pani Marianny Kowalczyk pt. Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – przypadki "nie-beznadziejne".
Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

16WK – UWAGA!
W związku z chorobą prowadzącego, pana Krzysztofa Cywińskiego, proponujemy warsztat autorski pani Marianny Kowalczyk pt. Jak nauczyć dziecko odkrywania zależności modelowania matematycznego i tworzenia strategii rozwiązywania zadań.
Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

 

Uśpiony matematyk w każdym dziecku – cykl warsztatów

 • 7 października 2015 r. w godz. 15:00 – 19:00
  7WK – Robotyka – Katarzyna Janus (Fabryka Naukowców, Gliwice)
  Miejsce warsztatu: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
 • 21 października 2015 r. w godz. 15:00 – 19:00
  8WK – Matematyka w zabawie ukryta – prof. Grażyna Rygał (Akademia Jana Długosza, Częstochowa)
  Miejsce warsztatu: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
 • 26 października 2015 r. w godz. 15:00 – 19:00
  9WK – Matematyczny start w przedszkolu – Krzysztof Cywiński (Biuro Korepetycji, Gliwice)
  Miejsce warsztatu: Katowice, dokładna lokalizacja – w trakcie uzgodnień.
  Z przyczyn od nas niezależnych, wobec nagłej choroby pana Krzysztofa Cywińskiego zmuszeni jesteśmy odwołać jego warsztat.
 • 4 listopada 2015 r. w godz. 15:00 – 19:00
  10WK – Moja głowa pełna liczb – warsztaty plastyczne – Monika Jerominek (ROM-E Metis, Katowice)
  Miejsce warsztatu: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
 • 18 listopada 2015 r. w godz. 15:00 – 19:00
  11WK – Nastawienia i przekonania, a sukces ucznia – Krystyna Szczęsna-Witkowska (ROM-E Metis, Katowice)
  Miejsce warsztatu: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
 • 25 listopada 2015 r. w godz. 15:00 – 19:00
  12WK – Gry i zabawy matematyczne – Gabriela Niemiec (ROM-E Metis, Katowice)
  Miejsce warsztatu: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
 • 2 grudnia 2015 r. w godz. 15:00 – 19:00
  13WK – Haft matematyczny dla początkujących – Monika Jerominek (ROM-E Metis, Katowice)
  Miejsce warsztatu: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
 • 7 grudnia 2015 r. w godz. 15:00 – 19:00
  14WK – Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – przypadki "nie-beznadziejne" – Marianna Kowalczyk
  Miejsce warsztatu: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
 • 16 grudnia 2015 r. w godz. 15:00 – 19:00
  14 stycznia 2016 r. w godz. 15:00 – 19:00
  15WK – Gry matematyczne w języku angielskim – Joanna Szeligowska (ROM-E Metis, Katowice)
  Miejsce warsztatu: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
 • 15 stycznia 2016 r. w godz. 15:00 – 19:00
  16WK – Jak nauczyć dziecko odkrywania zależności modelowania matematycznego i tworzenia strategii rozwiązywania zadań – Marianna Kowalczyk
  Miejsce warsztatu: ROM-E Metis w Katowicach

 

Zgłoszenia przyjmujemy oddzielnie na każdy warsztat. Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie rejestracji online.

Cena uczestnictwa w pojedynczym warsztacie wynosi: 30 zł

Wpłaty należy dokonać na konto ROM-E Metis w Katowicach

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 7WK, 8WK, 9WK, 10WK, 11WK, 12WK, 13WK, 14WK, 15WK i/lub 16WK

w terminie do tygodnia przed wybranym warsztatem.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail: lub

Opublikowano 7 sierpnia 2015
Zmieniono 14 grudnia 2015
Zarchiwizowano 30 września 2015
Wróć