W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w V edycji Konferencji Regionalnej pt. Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł – w tym roku poświęconej Tragedii Górnośląskiej 1945 r.

Konferencja będzie połączona z możliwością bezpłatnego zwiedzania wystawy Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego!!!

 

Konferencja jest adresowana do jest do szerokiego grona nauczycieli, bibliotekarzy, regionalistów, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich zainteresowanych.

 

Tragedią Górnośląską określa się wydarzenia, które pod koniec II wojny światowej – na kilka miesięcy przed kapitulacją hitlerowskich Niemiec – miały miejsce na Górnym Śląsku, bezpośrednio po wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej. Dla wielu jego mieszkańców był to czas nowej okupacji i terroru. Dopuszczono się wielu zbrodni i okrucieństw na niewinnych cywilach.

W powojennej historii Górnego Śląska deportacje kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców tego regionu do pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 roku stanowią wydarzenie szczególne.

Gehennę przeżyli wywiezieni mieszkańcy Górnego Śląska, których Sowieci zmusili do pracy w kopalniach, hutach i fabrykach na terenie ZSRR (głównie w Zagłębiu Donieckim i okolicach Mińska, Kazachstanie i na Syberii). Deportowano co najmniej 30 tysięcy mieszkańców regionu (najwięcej z tej części Górnego Śląska, która przed 1939 rokiem leżała w granicach Niemiec), z których ok. 1/3 zmarła w sowieckich obozach.

Na pytanie Dlaczego Rosjanie wymordowali tysiące niewinnych ludzi na Śląsku?, odpowiedź jest prosta – duża część Śląska należała przed 1939 rokiem do III Rzeszy. Sowieci nie bawili się w rozważania historyczne bądź dywagacje, czy Ślązak to Polak czy Niemiec? Uważali, że wkraczają na teren wroga, zamieszkany przez Niemców. Była okazja do zemsty, do której zachęcali dowódcy i oficjalna sowiecka propaganda

Przez długie lata mieszkańcy Górnego Śląska, podobnie jak inne ofiary zbrodni komunistycznych w Polsce, nie mogli doczekać się sprawiedliwości. W PRL zbrodnie komunistyczne nie mogły być podejmowane w dyskursie publicznym. Po 1989 roku kwestia zbrodni o podłożu narodowościowym popełnionych przez funkcjonariuszy polskiego aparatu bezpieczeństwa długo była pomijana lub marginalizowana. Od tego czasu ustalenia naukowe, przede wszystkim historyków i prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, potwierdziły skalę i charakter zbrodni popełnionych na Górnym Śląsku.

Pamięć o tej trudnej przeszłości powinna być nieustanną przestrogą przed złem, jakie niosą totalitarne systemy, szowinistyczne ruchy i wojny.

 

Termin:

17 września 2015 r. (czwartek)

Miejsce:

Sala Audytorium Muzeum Śląskiego w Katowicach; Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1

Organizatorzy:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach
Muzeum Śląskie w Katowicach
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Program konferencji

12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników

13:00 – 14:15 Część pierwsza

  • Otwarcie konferencji
  • Wykład inauguracyjny – Tragedia Górnośląska – fenomen górnośląski czy część historii Europy środkowo-wschodniej w XX wieku – prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek – Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach
  • Prezentacja Wystawy Stałej Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie – Jakub Zorzycki – Kierownik CDDG w Radzionkowie

14:15 – 14:30 Przerwa

14:30 – 15:30 Część druga

  • Deportacje mieszkańców Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku projekt badawczy IPN Katowice – założenia i ich realizacja – Dr Dariusz Węgrzyn – Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach
    Projekcja filmu dokumentalnego pt. Deportacje – autorstwa Aleksandry Fudali i Adama Turuli zrealizowanego dla Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku
  • Tragedia w cieniu wyzwolenia. Górny Śląsk w 1945 r. – nowa teka edukacyjna IPN – Ewelina Małachowska – p.o. kierownika Referatu Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach
  • Wprowadzenie do wystawy Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów w Muzeum Śląskim

Zwiedzanie wystawy Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów w Muzeum Śląskim.

 

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Na karcie zgłoszenia prosimy podać, czy wyraża Pan/i chęć zwiedzania wystawy Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów w Muzeum Śląskim.

Potwierdzenia uczestnictwa otrzymają Państwo podczas rejestracji w recepcji konferencji w dniu 17 września 2015 r.

 

Kontakt z organizatorami:

Sonia Gogulla, Gabriela Wawrzynek
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail: lub

 

Organizatorzy

Opublikowano 6 sierpnia 2015
Zarchiwizowano 17 września 2015
Wróć