Akademia umiejętności pedagoga i psychologa szkolnego

MetisWyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli i wychowawców na konferencję:

Złap wiatr w żagle.
Akademia umiejętności pedagoga i psychologa szkolnego.

26 – 27 października 2015 r.

Współorganizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

 

W wyniku refleksji nad pracą pedagoga i psychologa w szkole, która polega obecnie na podejmowaniu działalności naprawczej, zapobieganiu, animacji w środowisku, stałego monitorowania przebiegu rozwoju dzieci w szkole, pracy w systemie szkolnym oraz koordynowaniu pomocy materialnej dla dziecka i rodziny, powstała potrzeba debaty nad miejscem i rolą pedagoga i psychologa w dzisiejszej szkole.

Spotkajmy się, żeby podczas Akademii Umiejętności pedagoga i psychologa szkolnego przedyskutować rolę i zadania pedagoga i psychologa szkolnego we współczesnej szkole. Aby wymienić się doświadczeniami i refleksjami nad ich pozycją zawodową.

Serdecznie zapraszamy

 

Miejsce konferencji w dniu 26 października 2015 r.:

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43

 

Miejsce warsztatów w dniu 27 października 2015 r.:

Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Dzień I - 26 października 2015 r.

10:00 – 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 – 11:15

Uroczyste rozpoczęcie konferencji Bożena Bucka, Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

11:15 – 12:00

Co nowego w pracy pedagoga – standardy pracy pedagoga i psychologa szkolnego

Grażyna Cybula, ROM-E Metis w Katowicach

12:00 – 13:00

Pedagog i psycholog w teatrze życia szkoły. Zadania, wyzwania, możliwości

Aleksandra Pilarek, doradca personalny, pedagog szkolny

13:00 – 13:30

Przerwa kawowa

13:30 – 14:30

Kalejdoskop zachowań

dr Katarzyna Sitnik-Warchulska, Zakład Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

14:30 – 15:30

Sposób na trudne dziecko

dr Ewa Sokołowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

15:30 – 15:45

Zakończenie

Dzień II - 27 października 2015 r.

15:00 – 18:00

Warsztat 1: Tacy sami a... rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży, najważniejsze procesy

Ewa Kustwan-Mróz

7K/I

Warsztat 2: Dyskretny urok wychowania. Trudny czy wymagający uczeń?

Aleksandra Pilarek, doradca personalny, pedagog szkolny

7K/II

Warsztat 3: Gdy życie traci sens (E. Ringel). Elementy interwencji w sytuacji zagrożenia suicydalnego

Wioleta Baraniak

7K/III

Warsztat 4: Listopad w życiu ucznia. ABC rozpoznawania zaburzeń depresyjnych

Beata Birnbach

7K/IV

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji i warsztatach jest nieodpłatny.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online osobno na:

formularz na konferencję 7K
,

oraz na jeden z warsztatów – do wyboru:

formularz na warsztat 1 - 7K/I,

formularz na warsztat 2 - 7K/II,

formularz na warsztat 3 - 7K/III,

formularz na warsztat 4 - 7K/IV.

O udziale w konferencji / warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Jolanta Leśniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 27 lipca 2015
Zmieniono 21 października 2015
Zarchiwizowano 27 października 2015
Wróć