Wprawdzie Polacy nie gęsi i swój język mają, ale nie przeszkadza nam to zostać członkiem programu partnerskiego Addvantage British Council. Metisowi daje to prawo do rejestrowania kandydatów na egzaminy Cambridge English po cenie rabatowej oraz posługiwania się logo Member of the British Council Exams Partnership Programme do promocji naszej instytucji w materiałach drukowanych lub na stronie internetowej.

 

Certyfikat ROM-E Metis w Addvantage British Council

Opublikowano 17 lipca 2015
Zarchiwizowano 28 września 2015
Wróć