Relacja z debaty i konferencji prasowej dotyczącej dopalaczy, która odbyła się 15 lipca 2015 r. w ROM-E Metis w Katowicach.

W ramach trwającej już drugi rok kampanii społecznej "Beznuda na wakacjach", w związku z falą licznych zatruć dopalaczami wśród dzieci i młodzieży 15 lipca zorganizowaliśmy w siedzibie naszego ośrodka debatę ekspercką oraz konferencję prasową dotyczącą dopalaczy. Taka formuła spotkania z mediami sprzyjała szeroko rozwiniętej akcji informacyjnej, mającej na celu nie tylko skomentowanie problemu dopalaczy, ale też z jednej strony zaproponowanie pewnych systemowych rozwiązań w tej kwestii, a z drugiej uświadomienie rodzicom konieczności sprawowania intensywniejszej opieki nad ich dziećmi. Dlatego też zaproszeni eksperci reprezentowali różne instytucje zajmujące się tym problemem.

Naszymi gośćmi byli:

  • dr Beata Chwalba, lekarz-psychiatra zajmująca się uzależnieniami, mająca doświadczenie w ratowaniu życia osobom po zażyciu "Mocarza";
  • policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach: nadkomisarz Tomasz Ciepał i komisarz Paweł Warchoł, specjaliści z zakresu zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, w tym eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi;
  • Aleksandra Kruszyńska, nauczyciel-konsultant ROM-E Metis, trener metod interwencji profilaktycznej, doświadczony szkoleniowiec w temacie profilaktyki środków psychotropowych.

 

Uczestnicy debaty rozmawiali między innymi o tym, jakie mogą być daleko idące konsekwencje zdrowotne zażywania dopalaczy. Ich rezultatem może być trwała zmiana osobowości zażywającego, który niewątpliwie będzie wymagał pomocy psychiatrycznej w zakresie chociażby łagodzenia stanów silnych zespołów lękowych i napadów paniki.

Policjanci z wydziału prewencji podsumowali dotychczasowe działania, obejmujące między innymi spotkania z rodzicami i dziećmi, podczas których poruszano tematy zagrożeń cywilizacyjnych, w tym zażywania środków psychoaktywnych. Sporo mówiliśmy o przyczynach zażywania dopalaczy, o presji grupy rówieśniczej i o postawach rodziców zajętych swoimi problemami, którzy dowiadują się ostatni – wtedy, kiedy już dziecko trafi na oddział ratunkowy – o tym, że to nie pierwszy, lecz jego kolejny raz.

 

Rezultatem debaty są następujące wnioski:

  • należy wzmocnić obszar pracy z rodzicami na terenie szkoły oraz poza nią w celu zwiększenia ich świadomości i wykształcenia umiejętności rozpoznawania pierwszych symptomów zażywania środków psychoaktywnych, występujących u dziecka;
  • należy wzmocnić kompetencje nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych, aby docelowo każdy nauczyciel mógł czuć się sprawnym i kompetentnym profilaktykiem;
  • należy opracować program wsparcia rówieśniczego jako najbardziej efektywnej formy wsparcia młodzieży zagrożonej, a jednocześnie pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia;
  • należy zintensyfikować współpracę między podmiotami zajmującymi się profilaktyką na rzecz utworzenia wspólnej strategii działań w obszarze uzależnień i budowania postaw prospołecznych młodzieży.

 

Mając na uwadze powyższe postulaty, chcielibyśmy stworzyć w ROM-E Metis w Katowicach sieć wsparcia nauczycieli i pedagogów, których wychowankowie są w grupie ryzyka. Będą oni dzielić się zarówno swoim doświadczeniem w kwestii rozpoznawania u dzieci symptomów zażywania, jak i skutecznymi rozwiązaniami, które wypracowali i dobrymi praktykami, jakie wprowadzili w życie.

Uważamy, że dobrym pomysłem byłoby, "zwizualizowanie" problemu tj. zrealizowanie filmu edukacyjnego obrazującego na realnym przykładzie (na zasadzie narracji human story) problem z dopalaczami od momentu sytuacji poprzedzającej zażycie, do momentu interwencji medycznej. Niestety, to nie słowo a obraz najbardziej przemawia do młodych – i nie tylko – ludzi i kwestia refleksji nad kanałem dystrybucji informacji powinna być jedną z kluczowych w omawianych problemie.

 

Filmową relację z konferencji zamieścimy w najbliższym czasie.

Zreferowała
Beata Cielecka

Opublikowano 16 lipca 2015
Zarchiwizowano 28 września 2015
Wróć