Logo: ROM-E Metis w KatowicachLogo: Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczneLogo: Śląskie.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 23 – 25 września 2015 roku organizujemy VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nt.

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w zmieniającym się świecie

 

Po przeanalizowaniu uwag odnoszących się do organizacji i problematyki dotychczasowych konferencji uznaliśmy, że kolejną konferencję zorganizujemy w centrum naszego województwa w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 11b.

 

Problematyka poświęcona będzie następującym zagadnieniom:

 • znowelizowane przepisy oświatowe,
 • ochrona danych osobowych w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) – poradnia, szkoła, rodzina – jak rozpoznać potrzeby, jak pomagać,
 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne we współpracy ze służbą zdrowia

a poza tym, co ważne będzie to okazja do naszego kolejnego spotkania, podzielenia się doświadczeniami i troskami w pracy.

 

Konferencję adresujemy do dyrektorów i nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych a także do przedstawicieli nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących poradnie.

 

Ze szczególną satysfakcją pragniemy poinformować, że konferencja uzyskała patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej oraz patronat honorowy Prezydenta Miasta Katowice.

 

Logo: Katowice dla odmianyLogo: Minister Edukacji Narodowej

 

Program konferencji:

I dzień – 23 września 2015 r.
Aspekty prawne w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej

10:00 – 11:00 Czynne będzie biuro konferencji

11:00 – 11:15 Otwarcie konferencji

11:15 – 12:30 Pozytywna technologia – perspektywa psychologiczna – dr Patrycja Rudnicka – Instytut Psychologii UŚ w Katowicach

12:30 – 13:30 Dyrektor pracodawcą i prawodawcą w poradni psychologiczno-pedagogicznej – Dariusz Dwojewski – radca prawny

13:30 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00 Ochrona danych osobowych oraz ochrona danych pozyskanych w wyniku badań przeprowadzonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej – Grażyna Cybula – wicedyrektor ROM-E Metis w Katowicach

16:00 – 16:30 Przerwa – kawa, herbata

16:30 – 17:30 Panel dyskusyjny Wspomaganie szkół i placówek przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – moderator Sabina Furgoł – konsultant ROM-E Metis w Katowicach

 

II dzień – 24 września 2015 r.
Technologia Informacyjno-Komunikacyjna (TIK) wyzwaniem w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przepisy prawne

9:00 – 10:30 Zadania poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w świetle znowelizowanych przepisów - Elżbieta Neroj Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej

10:30 – 12:00 Funkcjonowanie dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym - prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

12:00 – 12:30 Przerwa – kawa, herbata

12:30 – 13:30 Wykorzystanie TIK w pracy z dziećmi w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej – dr inż. Sebastian Koczy – konsultant ROM-E Metis w Katowicach

13:30 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00 Wykorzystanie TIK w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym – Lechosław Hojnacki – konsultant RODN WOM w Bielsku-Białej

16:00 – 17:15 "Patryk też może" Multimedialny systemem wsparcia edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – dr Anna Pogorzelec – APS Warszawa, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

17:30 – 19:00 Panel dyskusyjny Wykorzystanie TIK w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej – moderator Małgorzata Spendel – konsultant ROM-E Metis w Katowicach

19:00 – 20:30 Kolacja

 

III dzień – 25 września 2015 r.
Zaburzenia neurorozwojowe i psychiczne dzieci i młodzieży

9:00 – 10:30 Zaburzenia neurorozwojowe dzieci i młodzieży – dr hab. Ewa Emich-Widera – krajowy konsultant ds. neurologii dziecięcej

10:30 – 12:00 Neuropsychologiczne aspekty rozwoju dzieci – dr Krystyna Rymarczyk – Instytut Biologii Doświadczalnej, Pracownia Psychofizjologii Warszawa

12:00 – 12:30 Przerwa – kawa, herbata

12:30 – 13:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

13:00 – 13:30 Obiad

 

Informacje dodatkowe dotyczące konferencji:

 • obrady konferencji będą się odbywały w Uniwersytecie Śląskim, w auli Wydziału Prawa i Administracji, Katowice ul. Bankowa 11b,
 • pełny program konferencji zamieścimy we wrześniu na naszej stronie www.metis.pl (jesteśmy obecnie na etapie uzgadniania szczegółów z prowadzącymi),
 • w związku z planowanymi wystąpieniami przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej, radcy prawnego p. Dariusza Dwojewskiego oraz wicedyrektor ROM-E Metis Grażyny Cybuli, prosimy o przesyłanie pytań dotyczących: przepisów oświatowych, administracyjnych oraz ochrony danych osobowych na adresy e-mailowe koordynatorów konferencji: lub
 • koszt konferencji 340 zł zawiera: opłatę konferencyjną oraz koszt cateringu w czasie obrad, w tym wieczorny udział w spotkaniu w SkyBarze w hotelu Qubus w Katowicach w drugim dniu konferencji,
 • wystąpienia przedstawicieli: Ministerstwa Edukacji Narodowej, ROM-E Metis w Katowicach i RODN WOM w Bielsku Białej są nieodpłatne,
 • aby wziąć udział w konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia oraz uiszczenie wpłaty konferencyjnej do 15 września 2015 r. na konto:
  ING Bank Śląski S.A.
  94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
 • organizator nie pokrywa kosztów związanych z podróżą oraz noclegami,
 • najbliższe hotele miejsca konferencji to: Hotel Ibis, Nowotel, Hotel Katowice, Hotel Qubus.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 340 zł

Termin płatności: 15 września 2015 r.

 

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy konferencji:

Małgorzata Spendel

Ewa Fiedziukiewicz

Serdecznie Państwa zapraszamy

Opublikowano 9 lipca 2015
Zarchiwizowano 23 września 2015
Wróć