Zgodnie z ustaleniami w obydwu grupach: dyrektorów przedszkoli i dyrektorów szkół podstawowych – uczestnikami spotkań seminaryjnych w ramach programu "Szkoły w sieci" przypominam o dodatkowym spotkaniu w dniu:

19 czerwca 2015 r. w godz. 10:00 – 13:00
w ROM-E Metis w Katowicach

Temat: Nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Zapraszam do udziału w spotkaniu.

Koordynator Programu "Szkoły w sieci" – Jolanta Leśniak.

Opublikowano 3 czerwca 2015
Zarchiwizowano 19 czerwca 2015
Wróć