Logo: Sezamie otwórz się

 

21 maja 2015 r. w katowickiej BWA miało miejsce pierwsze spotkanie z cyklu "Sezamie otwórz się – dziecko w świecie sztuki", poświęcone plastyce. Dwa następne skupią się kolejno na tematach dotyczących muzyki i teatru. Uczestników powitała Grażyna Cybula, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach. Pierwsze trzy wystąpienia należały do przedstawicielek Instytutu Nauk o Edukacji na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht opowiadała o potrzebie edukowania dzieci pięknem, wychowania do kontaktu za sztuką i tworzenia dla nich bazy doświadczeń z pięknem. Następnie dr hab. Urszula Szuścik przedstawiała wyniki warsztatów arteterapii, na przykładach pokazując jak dzieci i dorośli z różnego rodzaju zaburzeniami i upośledzeniami rozwinęli się dzięki praktykowaniu sztuki. Dr Jolanta Skutnik zaprezentowała doświadczenia francuskich muzeów w tworzeniu dla dzieci interaktywnych przestrzeni i warsztatów zachęcających do zabawy ze sztuką i rozwijania własnej wrażliwości. Polskie muzealnictwo, reprezentowane przez Beatę Grochowską z Muzeum Śląskiego w Katowicach i Anetę Zasuchę z BWA, udowodniło, że także ma swoje sukcesy na tym polu. Konferencja skierowana była głównie do nauczycieli i pedagogów, stawiając sobie na cel uświadomienie wagi ich roli podczas wprowadzania dzieci w świat sztuki. Dobrym podsumowaniem będą słowa prof. Olbrycht: "Sztuka zawsze była przestrzenią wolności, ale trzeba mieć swój system wartości, hierarchię, które są sprawą bardzo indywidualną. Zadaniem pedagoga jest tak poprowadzić dziecko, by zostało ono w swojej wrażliwości, jednocześnie doprowadzając do głębokiego emocjonalnego i zmysłowego poruszenia sztuką. Takie doświadczenie zostaje na całe życie."

Opublikowano 28 maja 2015
Zarchiwizowano 26 czerwca 2015

Oceny: 4 / 2 głosów

Kiepski Bardzo dobry

Wróć