Logo: odurzeNIE

odurzeNIE – nadużywanie przez młodzież leków
bez recepty

 

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-metodycznej poświęconej problemowi używania przez młodzież leków bez recept w celach pozamedycznych.

O ile łatwo jest walczyć z (nad)używaniem substancji ogólnie uznawanych za szkodliwe i/lub nielegalne, to problem staje się poważniejszy w przypadku substancji powszechnie uznawanych za dozwolone, co więcej, w uzasadnionych sytuacjach pomocnych dla zdrowia. Tak jest w przypadku leków bez recept (OTC), które coraz częściej używane są przez młodzież w celach odurzania się.

Problem stał się na tyle poważny, że skutkował nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, co ma ograniczyć możliwość zakupu dostępnych bez recepty produktów leczniczych zawierających substancje psychoaktywne.

W ramach konferencji przedstawiony zostanie problem pozamedycznego używania leków przez młodzież oraz jego konsekwencje medyczne i psychologiczne.

 

Konferencja jest adresowana do nauczycieli, pedagogów szkolnych, pielęgniarek medycyny szkolnej i higienistek wszystkich typów szkół i placówek, kierowników i wychowawców kolonijnych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz rodziców.

 

Termin:

9 czerwca 2015 r. (wtorek)

Miejsce:

Sala Kolumnowa – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23

 

Organizatorzy:

 • Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • PASMI Polski Związek Producentów Leków bez Recepty
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Program konferencji:

12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników

13:00 – 15:30 Sesja wykładowa

 • Otwarcie konferencji: Ireneusz Ryszkiel – Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Bożena Bucka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach
 • Substancje o działaniu psychoaktywnym w lekach. Wykorzystywanie pozamedyczne leków przez młodzież
  Ewa Jankowska – Prezes Zarządu PASMI, Polski Związek Producentów Leków bez Recepty
 • Konsekwencje pozamedycznego zażywania leków przez dzieci i młodzież
  Tomasz Kłopotowski – specjalista toksykologii klinicznej i chorób wewnętrznych, Ordynator Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej Kliniki Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież
  dr Ewa Krawczyk – terapeuta uzależnień, psycholog – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach
 • Dyskusja i podsumowanie

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

W przypadku rejestracji online system automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w konferencji.

Potwierdzenia uczestnictwa otrzymają Państwo podczas rejestracji w recepcji konferencji w dniu 9 czerwca 2015 r.

 

Kontakt z organizatorami:

Ilona Wilczyńska-Pitura
Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice
tel.: 32 207 77 57
e-mail:

Katarzyna Niemotko
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 149
e-mail:

Barbara Dobias-Mola
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

 

Organizatorzy:

Śląski Urząd Wojewódzki

PASMI, Polski Związek Producentów Leków bez Recepty

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Logo: Śląskie.

 

Patronat medialny:

TVS

Opublikowano 15 maja 2015
Zarchiwizowano 9 czerwca 2015
Wróć