Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2015/2016.

Do 10 lipca 2015 r. można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2015/2016 (decyduje data stempla pocztowego).

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.

Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej: szczegółowe dane adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o dotychczasowym dożywianiu; w części merytorycznej: informacje o sytuacji społeczności lokalnej oraz typowanych do dożywiania dzieci na terenie obejmowanym przez szkołę lub świetlicę na podstawie danych statystycznych oraz obserwacji.

Formularz można pobrać ze strony internetowej www.pajacyk.pl/#kontakt lub www.pajacyk.pl/wp-content/uploads/og%C5%82oszenie-na1.pdf

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową

Wnioski należy przesyłać na adres:

Polska Akcja Humanitarna
ul. Wita Stwosza 2,
87-100 Toruń
tel.: (056) 652 13 68, fax: (056) 652 13 69

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja kontaktuje się z placówkami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania w roku szkolnym 2015/2016.

Pełna lista placówek zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej PAH 1 września 2015 roku.

Opublikowano 13 maja 2015
Zarchiwizowano 10 lipca 2015
Wróć