Logo: Dobry restart!

 

DOBRY RESTART!

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach pragnie zaprosić do wzięcia udziału w nowej inicjatywie skierowanej do zwalnianych i zagrożonych zwolnieniem z pracy pracowników edukacji w województwie śląskim. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na aktualne potrzeby środowiska lokalnego, szczególnie tych miast, w których podjęto decyzję o zamknięciu szkół i przedszkoli.

Jesteśmy przekonani, że okres wakacji będzie sprzyjał podjęciu decyzji o udziale w szkoleniach osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy. Doświadczenie i merytoryczne przygotowanie pracowników naszych instytucji będzie gwarantem wysokiej jakości szkolenia i zwiększenia skuteczności oddziaływań instytucji rynku pracy.

Adresaci: zwalniani i zagrożeni zwolnieniem z pracy pracownicy edukacji w województwie śląskim.

 

Tematyka warsztatów obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • trauma utraty pracy, czym jest i jak sobie z nią poradzić?
 • strata pracy szansą na rozwój;
 • obudź w sobie nowe możliwości;
 • czy tylko edukacja? – nowe perspektyw, nowe wyzwania;
 • jeśli nie edukacja, to, co?
 • samozatrudnienie krok po kroku;
 • biznesplan – niezbędna umiejętność na rynku pracy;
 • mam pomysł i co dalej? – jak i gdzie pozyskać fundusze.

Celem warsztatów będzie poszerzenie perspektyw myślenia o swojej przyszłości zawodowej, poradzenie sobie z traumą utraty pracy oraz zaktywizowanie uczestników do poszukiwania zatrudnienia, także w formie samozatrudnienia poza sektorem edukacji.

 

Liczba godzin: 46 - 5 spotkań

 

Warsztaty w Katowicach

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Termin spotkań:

 • 13 lipca 2015 r. w godz. 9:00 – 16:00
 • 14 lipca 2015 r. w godz. 9:00 – 16:00
 • 15 lipca 2015 r. w godz. 9:00 – 16:00
 • 16 lipca 2015 r. w godz. 9:00 – 16:00
 • 17 lipca 2015 r. w godz. 9:00 – 13:00

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

 

Uwaga! Warsztaty w Bytomiu, zaplanowane na 29 czerwca – 3 lipca 2015 r., ze względu na zbyt małe zainteresowanie nie odbędą się. Zapraszamy do udziału w warsztatach w Katowicach.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Sebastian Koczy:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Opublikowano 8 maja 2015
Zmieniono 18 czerwca 2015
Zarchiwizowano 13 lipca 2015
Wróć