Zapraszamy na szkolenie: Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami?

Czy jesteśmy bezwolnymi ofiarami sytuacji?
Jak to się dzieje, że pomagamy innym?
Czy bohaterem może być każdy?
Czy trzeba odznaczać się szczególnymi właściwościami, żeby w sytuacji kryzysowej podjąć działanie stając w obronie drugiej osoby?

Powyższe pytania znajdują odpowiedzi w najnowszych badaniach światowej sławy profesora psychologii Philipa G. Zimbardo, zgłębiających tajniki ludzkiego zachowania. I więcej, w zakrojonym na szeroką skalę projekcie HIP (Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni) prof. Philip G. Zimbardo przekłada swoje odkrycia na praktyczne działania zmierzające do zmiany sposobu myślenia na temat bohaterskich zachowań w życiu codziennym.

"Nie jesteśmy niewolnikami sił sytuacyjnych, lecz musimy nauczyć się metod opierania się im i przeciwstawiania" – mówi Zimbardo /"Efekt Lucyfera", s. 430/ i dzieli się swoim dorobkiem na temat natury ludzkiej oraz możliwości pobudzenia jej pozytywnych aspektów. Nie pozostajemy w obszarze rozważania możliwości. Zimbardo udowadnia, że możemy energię wkładaną w narzekanie na społeczną znieczulicę i obojętność młodzieży przekierować na działania uruchamiające drzemiący w młodych ludziach potencjał zachowań prospołecznych a nawet heroicznych. Programy treningowe HIP są realizowane w różnych krajach (USA, Węgry, Włochy etc). Pomagają one zgłębić poprzez ćwiczenia, prezentację filmów i przybliżanie niezwykle ciekawych eksperymentów psychologii społecznej swoje dotychczasowe postawy i zaprojektować przyszłe zachowania w sytuacjach zagrożenia innej osoby. Programy HIP uczą ludzi Przeciwstawiania się, Głośnego Mówienia "Nie" i Odważnego Działania w obliczu trudnych sytuacji w szkole, rodzinie, społeczności.

Zobacz też... (moduł I)

 

W ramach projektu proponujemy zatem szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Szkolenie będzie zakończone uzyskaniem certyfikatu Nauczyciela Bohaterskiej Wyobraźni, który upoważnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programu i materiałów HIP.

Jeśli martwią cię takie sytuacje, gdy wokół znęcającego się nad słabszym kolegą ucznia stoi wielu nie reagujących rówieśników albo, że osoba leżąca na ulicy jest mijana przez tłum przechodniów, a jednocześnie chcesz to zmienić – to szkolenie jest dla ciebie!

Szkolenie obejmuje 3 warsztatowe spotkania, w sumie – 12 godzin dydaktycznych.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • nowe rozumienie heroizmu (od eksperymentu stanfordzkiego do Projektu Heroicznej Wyobraźni),
  • program rozwijania osobistej odporności na niepożądane wpływy społeczne,
  • odkrywanie ukrytej siły sytuacji społecznych – efekt gapia,
  • strategie dokonywania zmiany,
  • pięć kroków do udzielenia pomocy osobom w potrzebie,
  • zasady prowadzenia zajęć HIP z uczniami, laboratorium kompetencji trenerskich.

 

Dla Państwa wygody, chcąc ułatwić dojazdy z różnych stron naszego województwa proponujemy zajęcia w dwóch lokalizacjach:

Katowice (siedziba ROM-E Metis, ul. Drozdów 21) – w dniach: 29 kwietnia, 6 i 11 maja 2015 r., w godzinach: 15:00 – 18:00 – kod 72D/1

Kliknij tutaj, aby zapisać się.

 

Bytom (filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul Chorzowska 22) – w dniach: 18, 26 maja i 2 czerwca 2015 r., w godzinach: 15:00 – 18:00 – kod 72D/2

Kliknij tutaj, aby zapisać się.

 

Koszt szkolenia wynosi: 200 zł (w tym koszt licencji uprawniającej do prowadzenia zajęć z uczniami wraz z materiałami).

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 72D/1 lub 72D/2

do dnia 20 kwietnia 2015 r. – w przypadku zapisu na szkolenie w Katowicach
lub do dnia 8 maja 2015 r. – w przypadku zapisu na szkolenie w Bytomiu.

 

Prowadzący – certyfikowani trenerzy edukacji HIP:

Krystyna Szczęsna-Witkowska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Tomasz Wojtasik
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

Opublikowano 1 kwietnia 2015
Zarchiwizowano 18 maja 2015
Wróć