I. Zasady wydawania duplikatów świadectw kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia

W przypadku utraty oryginału świadectwa kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia wystawionego przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach należy złożyć:

 • pisemny wniosek o wydanie duplikatu – do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej,
 • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie duplikaty na rachunek bankowy:
  ING Bank Śląski S.A.
  94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
  lub wniesienie opłaty w kasie Ośrodka

Wniosek wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty należy złożyć w sekretariacie ROM-E Metis lub przesłać pod adres:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 17 i 21
40-530 Katowice

Do pobrania:

Wniosek o wydanie duplikatu (65.83 KB)

 

II. Opłaty

Opłata za duplikat wynosi 26,00 zł (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) + koszty wysyłki w wysokości aktualnej opłaty za list polecony w przypadku wysłania duplikatu pod wskazany adres.

 

III. Termin i sposób załatwiania

 1. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału dokumentu.
 2. Duplikat zawiera:
  • na pierwszej stronie u góry wyraz "Duplikat",
  • dane zgodne z dokumentacją pedagogiczna,
  • nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
  • datę wystawienia duplikatu,
  • podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej,
  • pieczęć urzędową.
 3. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 4. Duplikat wydaje się w ciągu 14 dni, jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w ROM-E Metis w Katowicach.
 5. Jeśli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku. Jeżeli mimo wezwanie wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo ROM-E Metis w Katowicach nie posiada stosownej dokumentacji, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa lub dyplomu może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
Opublikowano 4 stycznia 2016
Zmieniono 15 czerwca 2016
Wróć