Szkolenia dla nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych "Doskonalenie nauczycieli w województwie" – granty – szkolenia bezpłatne.


KONFERENCJE

Kod

Tytuł

Termin i miejsce

Koordynator

1KG

Prawa ucznia a prawa nauczycieli. Prawne i moralne aspekty życia szkoły – Piekary Śląskie

Do udziału zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół – szczegóły...

Brak wolnych miejsc.

7 października 2006
w godz. 9.00 – 15.40

Piekary Śląskie
Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Chopina 11

Aleksandra Kruszyńska

2KG

Funkcjonowanie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – prawda i mity o ADHD – Tarnowskie Góry

Do udziału zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – szczegóły...

Brak wolnych miejsc.

28 października 2006
w godz. 9.00 – 15.30

Tarnowskie Góry
Gimnazjum nr 1,
ul. Jana III Sobieskiego 5

Joanna Sylwester

3KG

Prawa ucznia a prawa nauczycieli. Prawne i moralne aspekty życia szkoły – Sosnowiec

Do udziału zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół – szczegóły...

Brak wolnych miejsc.

18 listopada 2006
w godz. 9.00 – 15.40

Sosnowiec
ZSZ nr 4,
ul. Wawel 1a

Aleksandra Kruszyńska

4KG

Funkcjonowanie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – prawda i mity o ADHD – Sosnowiec

Do udziału zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – szczegóły...

Brak wolnych miejsc.

25 listopada 2006
w godz. 9.00 – 15.30

Sosnowiec
ZSZ nr 4,
ul. Wawel 1a

Joanna Sylwester

W ramach konferencji przewidziany jest udział w warsztatach do wyboru. Pełny program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy z możliwością zaznaczenia wyboru warsztatu dostępny jest po kliknięciu słowa "szczegóły".


WARSZTATY

Kod

Nazwa szkolenia

Tematyka

Termin i miejsce

Koordynator

1DG

Konstruowanie i ocenianie zadań z języka polskiego, zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych

Do udziału zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimanzjalnych

 • Konstruowanie zadań zgodnych z wykazem umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych,
 • precyzyjne określanie czynności uczniów wykonujących wskazane zadanie,
 • odczytywanie kartoteki do zadań i budowanie kartoteki do zadań,
 • kryterialne ocenianie,
 • wykorzystanie strategii zapobiegania najczęstszym błędom popełnianym przy konstruowaniu i ocenianiu zadań.

3 grupy
po 5 h

ROM-E Metis w Katowicach

Gabriela Wawrzynek


WARSZTATY DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Kod

Nazwa szkolenia

Tematyka

Liczba godzin

Koordynator

1RGAnaliza i wykorzystanie szkolnych wyników egzaminów zewnętrznych

Do udziału zapraszamy rady pedagogiczne szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru terytorialnego obejmującego miasta: Bytom, Chorzów, Piekary Śl., Siemianowice Śl., Świętochłowice, Gliwice, Ruda Śl., Zabrze, powiaty: gliwicki, tarnogórski.

Termin realizacji:
od 1 września 2006 do 30 listopada 2006

Brak wolnych miejsc.

Zdobycie przez uczestników:
 • wiedzy o zasadach wykorzystania statystyki w komunikowaniu wyników,
 • umiejętności czytania treści raportów,
 • umiejętności rozpoznawania wymagań egzaminacyjnych poprzez analizę kartotek, zadań testowych i schematów punktowania,
 • nabycie umiejętności analizy ilościowej i jakościowej wyników egzaminów nakierowanej na zbudowanie programów naprawczych lub projektów doskonalenia pracy szkoły.
5 h

10 grup
po 25 uczestników

Gabriela Wawrzynek
2RGAnaliza i wykorzystanie szkolnych wyników egzaminów zewnętrznych

Do udziału zapraszamy rady pedagogiczne szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru terytorialnego obejmującego miasta: Katowice, Tychy, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Jaworzno, powiaty: będziński, zawierciański, bieruńsko-lędziński, mikołowski.

Termin realizacji:
od 1 września 2006 do 30 listopada 2006

Brak wolnych miejsc.

Zdobycie przez uczestników:
 • wiedzy o zasadach wykorzystania statystyki w komunikowaniu wyników,
 • umiejętności czytania treści raportów,
 • umiejętności rozpoznawania wymagań egzaminacyjnych poprzez analizę kartotek, zadań testowych i schematów punktowania,
 • nabycie umiejętności analizy ilościowej i jakościowej wyników egzaminów nakierowanej na zbudowanie programów naprawczych lub projektów doskonalenia pracy szkoły.
5 h

10 grup
po 25 uczestników

Gabriela Wawrzynek
3RGOpracowanie zadań otwartych do etapu praktycznego zewnętrznego egzaminu zawodowego po technikum

Do udziału zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych wszystkich typów z obszaru terytorialnego obejmującego miasta: Bytom, Chorzów, Piekary Śl., Siemianowice Śl., Świętochłowice, Gliwice, Ruda Śl., Zabrze, powiaty: gliwicki, tarnogórski.

Termin realizacji:
od 1 września 2006 do 30 listopada 2006

Brak wolnych miejsc.

Zdobycie przez uczestników umiejętności:
 • wykorzystania zapisów w informatorze dla zawodu,
 • czytania treści standardów wymagań egzaminacyjnych,
 • projektowania zadania praktycznego wraz z dokumentacją,
 • tworzenia kryteriów oceniania do projektu i projektu z wykonaniem,
 • zaplanowania czasu na rozwiązanie dla zadania,
 • wypełnienia Karty Pracy Egzaminacyjnej.
5 h

10 grup
po 25 uczestników

Sonia Gogulla

Uwagi:

 1. Przy zapisywaniu się na poszczególne formy doskonalenia należy zwracać uwagę na adresatów oraz (w przypadku szkoleń dla rad pedagogicznych) obszar terytorialny objęty szkoleniem. Kryteria te brane są pod uwagę podczas kwalifikacji uczestników na szkolenia.
 2. Zapisy na warsztaty przyjmowane są w formie kart zgłoszeń, zapisy na szkolenia dla rad pedagogicznych przyjmowane są w formie druków zamówienia szkolenia.
  Aby pobrać kartę zgłoszenia dla warsztatu 1DG, kliknij tutaj.
  W tytule szkolenia należy bezwzględnie wpisać kod szkolenia i pełną jego nazwę.
 3. Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres ROM-E Metis pocztą lub faksem.
  Nie przyjmujemy zgłoszeń za pomocą poczty e-mail.
 4. Istnieje również możliwość zgłoszenia online:
  - formularz zgłoszenia na warsztat 1DG.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń ROM-E Metis
tel.: 32 251 89 54
e-mail:

Serdecznie zapraszamy

Opublikowano 4 lipca 2006
Zmieniono 25 listopada 2006
Zarchiwizowano 25 listopada 2006
Wróć