Jak wspomagać rozwój małego dziecka?

 

Zapraszamy na szkolenie:

Jak wspomagać rozwój małego dziecka?
Poznanie metod i form aktywizujących małe dziecko i rodziców jako podstawa wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Termin:

22 września 2015 r. w godz. 10:00 – 18:00
23 września 2015 r. w godz. 9:00 – 15:30

Miejsce: ROM-E Metis, Katowice, ul. Drozdów 21

Czas trwania: 20 godz. dydaktycznych

Prowadzący: dr Radosław Piotrowicz

 

Wprowadzenie / opis:

 • jak pracować z małym dzieckiem i rodzicami w wieku 0-3 lata, czyli Jak organizować zajęcia i uaktywniać rodziców?
 • czynności pielęgnacyjne jako podstawa wspomagania rozwoju małego dziecka;
 • jak organizować otoczenie małego dziecka?
 • charakterystyka programów aktywizujących wieloprofilowy rozwój dziecka;
 • zasady konstruowania indywidulanych programów wspomagania rozwoju dziecka.

 

Adresaci / uczestnicy / dla kogo:

 • nauczyciele żłobków, przedszkoli;
 • dyrektorzy żłobków, przedszkoli;
 • rodzice;
 • wychowawcy;
 • pedagodzy;
 • psycholodzy.

 

Propozycja jest II częścią/kontynuacją kursu doskonalącego prowadzonego przez dra Piotrowicza. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły I część czyli Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka.

 

Informacje dla uczestników: potrzebny wygodny strój, karimaty, część zajęć na podłodze.

 

Cel szkolenia: poznanie form i metod wspomagania rozwoju rozwoju małego dziecka.

 

Szkolenie prowadzi wysokiej klasy specjalista:

Zdjęcie: Radosław PiotrowiczRadosław Piotrowicz – dr pedagog specjalny – oligofrenopedagog, specjalista w zakresie rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, specjalista wczesnej interwencji, wieloletni terapeuta Ośrodka Wczesnej Interwencji PSOUU w Zgierzu, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, autor programów kształcenia oraz kierownik Studiów podyplomowych "Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem", kierownik specjalności na studiach I stopnia "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w APS. Autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej, m.in. "Wspieranie osoby niepełnosprawnej intelektualnie na drodze: dzieciństwo – dorastanie – dorosłość", "Rozwój i praca niepełnosprawnego umysłu – granice i bariery" "Wczesna interwencja – podjąć wyzwanie", "Wieloprofilowe usprawnianie dziecka z uszkodzeniem mózgu – istota rehabilitacji", "Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy" (UKIE), "Niepełnosprawny w środowisku lokalnym. Polityka wyrównywania szans osób niepełnosprawnych", "Jakość życia w subiektywnej ocenia osób niepełnosprawnych intelektualnie jako podstawa konstruowania programów rehabilitacji społecznej", redaktor przewodników metodycznych z zakresu "Programy nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" oraz konsultant m.in. poradnika "...jak pomóc? Dziecko z zespołem Downa – pierwsze dni. Stowarzyszenie Rodzin i opiekunów Osób z Zespołem Downa". Prowadzi szkolenia dla psychologów, logopedów, nauczycieli, lekarzy i rodziców.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 160 zł

Termin płatności: 15 września 2015 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Małgorzata Spendel:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Opublikowano 26 maja 2015
Zmieniono 8 lipca 2015
Zarchiwizowano 22 września 2015
Wróć