Logo: Linoryt eksperymentalny w dwóch odsłonach

 

Zapraszamy na warsztaty: Linoryt eksperymentalny w dwóch odsłonach.

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do nauczycieli, instruktorów placówek kulturalno-oświatowych i terapeutów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz dla wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się z eksperymentalnymi technikami graficznymi inspirowanymi klasyczną techniką linorytu.

Termin spotkania: 11 marca 2015 r. w godz. 15:30 – 19:15

Miejsce: Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Warsztat zapoznaje z zagadnieniami dotyczącymi różnych środków ekspresji graficznej, które zaraz w praktyczny sposób zastosowane zostaną na zajęciach. W głównej części warsztatu zajmować się będziemy dwoma technikami imitującymi linoryt, ale niewymagającymi gumolitu, dłut graficznych, farby drukarskiej i prasy. Pierwsza z tych technik to "linoryt eksperymentalny" niekiedy nazywany techniką odpryskową a wykorzystujący biała farbę i tusz a druga to kalkografia.

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • zainspirować się nowymi pomysłami do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą;
  • rozszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia ciekawych zajęć plastycznych z wykorzystaniem tanich i łatwo dostępnych materiałów;
  • w graficznych środkach wyrazu odnaleźć sposób na samorealizację;
  • przez kontakt ze sztuką zminimalizować stres.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 9 marca 2015 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Monika Jerominek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

 

 

O prowadzącym:

Zdjęcie: Monika Jerominek

Monika Jerominek ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Filia w Cieszynie, kierunek: wychowanie plastyczne, specjalizacja: malarstwo oraz wyższe zawodowe po kolegium języków obcych na Uniwersytecie Opolskim w Opolu Wydziale Filologicznym w zakresie filologii germańskiej ukończone z tytułem licencjata. Pracowała w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bytomiu jako nauczyciel plastyki, w ZSO nr 10 / Gimnazjum nr 9 w Bytomiu jako nauczyciel j. niemieckiego i plastyk, w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu jako nauczyciel przedmiotów plastycznych (malarstwo, technologia malarstwa, grafika, upowszechnianie kultury plastycznej, metodyka zajęć plastycznych, ekspresja w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, nauka pisania ikon), prowadziła zajęcia plastyczne i naukę j. niemieckiego dla dzieci i młodzieży w Klubie BSM "Sezam". Od 2010 roku jest wykładowcą w Śląskiej Szkole Ikonopisarskiej. Zajmuje się również pisaniem ikon, malarstwem olejnym, akwarelowym, grafiką warsztatową, biżuterią sutaszową oraz wszelkimi technikami eksperymentalnymi.

Opublikowano 11 lutego 2015
Zarchiwizowano 11 marca 2015
Wróć