Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach i Zespół Szkół Specjalnych przy GORDz w Rabce, a także Burmistrz Miasta Rabka serdecznie zapraszają na V edycję konferencji dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych pt.

Rola nauczyciela w sytuacjach kryzysowych w szkole

"Rola nauczyciela w sytuacjach kryzysowych w szkole",

która odbędzie się w dniach 19-20 października 2006 r.
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Exploris",
ul. Sądecka 62, Rabka (zobacz plan dojazdu).

Rabka

Konferencja adresowana jest do nauczycieli i wychowawców pracujących w szkołach sanatoryjnych, przyszpitalnych i w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Tematyka konferencji w tym roku będzie związana z problematyką przeciwdziałania zjawiskom patologicznym na terenie szkoły (agresja, ucieczki ze szkoły), jak również z tematyką radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

PLAN KONFERENCJI

Dzień I - 19 października 2006 r.

10.00 – 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 – 11.20

Uroczyste otwarcie konferencji: wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy GORDz w Rabce, burmistrza miasta Rabka, przedstawicieli władz kuratoryjnych i Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

Część wykładowa

11.20 – 11.55

Rola nauczyciela w sytuacjach kryzysowych w szkole

Danuta Hryniewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu

11.55 – 12.30

Po co szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Grażyna Cybula, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

12.30 – 13.00

Przerwać wzorzec – skuteczna reakcja w sytuacji agresji słownej

Wioleta Baraniak, konsultant, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

13.00 – 13.30

Współpraca policji z placówkami sanatoryjnymi w zakresie przeciwdziałania przemocy, agresji, czynów karalnych

kom. mgr Piotr Dara, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Rabce

13.30 – 13.50

Porównanie systemu kształcenia w szkołach przyszpitalnych i sanatoryjnych w Niemczech, Holandii, Grecji i Republice Słowackiej

dr Zuzana Skákalová, dr Mária Veselovská

13.50 – 15.00

Przerwa obiadowa

Część warsztatowa, proponujemy warsztaty do wyboru:

15.00 – 17.30

1. Konstruowanie szkolnych procedur reagowania na zjawiska patologiczne

Grażyna Cybula, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

2. Interwencja kryzysowa

Ewa Kustwan-Mróz, konsultant, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach,
Katarzyna Jaworska, konsultant, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

3. Wypalenie zawodowe – poszukiwanie inspiracji w pracy nauczyciela

Joanna Sylwester, konsultant, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach,
Beata Birnbach, konsultant, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

19.00

Uroczysta kolacja

 

Dzień II - 20 października 2006 r.

8.00 – 9.00

Śniadanie

Część warsztatowa z przerwą na kawę w godz. 10.00 – 10.30,
proponujemy warsztaty do wyboru:

9.00 – 12.30

1. Praca z dzieckiem z ADHD

Danuta Hryniewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu

2. Interwencja kryzysowa

Ewa Kustwan-Mróz, konsultant, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach,
Katarzyna Jaworska, konsultant, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

3. Wypalenie zawodowe – poszukiwanie inspiracji w pracy nauczyciela

Joanna Sylwester, konsultant, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach,
Beata Birnbach, konsultant, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

12.30 – 13.00

Podsumowanie konferencji

13.00

Obiad

Koszt udziału w konferencji wynosi:

Wersja A – 95 zł (cena obejmuje opłatę konferencyjną i opłatę za materiały edukacyjne, bez noclegu i wyżywienia).

Wersja B – 250 zł (cena obejmuje opłatę konferencyjną i opłatę za materiały edukacyjne, wyżywienie, nocleg).

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: konferencja 3K - wersja: (proszę wpisać odpowiednio A lub B)

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Limit miejsc na konferencję został wyczerpany.

Szczegółowych informacji udziela:

Koordynator konferencji: Katarzyna Jaworska i Wioleta Baraniak tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
oraz
Dział Szkoleń ROM-E Metis: tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129

Serdecznie zapraszamy.

Opublikowano 26 czerwca 2006
Zmieniono 9 października 2006
Zarchiwizowano 20 października 2006
Wróć