Szanowni Państwo

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach przygotował dla nauczycieli szkół i placówek ofertę letnich warsztatów edukacyjnych.

Szczególnie kierujemy ją do nauczycieli wychowawców i nauczycieli młodych stażem zawodowym, którzy oczekują wsparcia w doskonaleniu umiejętności wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty są bezpłatne i będą odbywać się w godzinach 10.00 – 14.00.

Proponujemy również konsultacje indywidualne trudnych sytuacji wychowawczych z konsultantami naszego Ośrodka po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu spotkania.

Dodatkowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem 32 251 89 54.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

 

Bożena Bucka
p.o. Dyrektora ROM-E Metis

Oferta bezpłatnych warsztatów wakacyjnych 2006 – archiwum.

Kod

Tytuł/Tematyka

Termin warsztatów

Prowadzący

1WW

Zrozumieć ucznia z ADHD

 • Problematyka, sylwetka dziecka, strategie wsparcia.

27 czerwca 2006 r.

Barbara Spierzak

2WW

Wspieranie rozwoju dziecka z FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy)

 • Problematyka, funkcjonowanie, strategie wsparcia.

5 lipca 2006 r.

Barbara Spierzak

3WW

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dostosowanie wymagań

 • Terminologia, kryteria diagnostyczne, akty prawne dotyczące dostosowania wymagań – propozycja autorska

6 lipca 2006 r.

Małgorzata Spendel

4WW

Poczucie własnej wartości, czyli jak budować i wzmacniać wiarę w siebie

 • Tworzenie się obrazu siebie w różnych fazach rozwojowych,
 • Techniki wywierania wpływu na poczucie własnej wartości.

6 lipca 2006 r.

Krystyna Pęczkowska

5WW

ABC czynników wpływających na zdrowie i zdrowienie – wnioski dla praktyki szkolnej

 • Wpływ więzi, grupy rówieśniczej oraz przekazu międzypokoleniowego na zdrowie.

11 lipca 2006 r.

Wioleta Baraniak

6WW

ABC diagnozy zaburzeń odżywiania

 • Typy zaburzeń i rodzaje terapii.

12 lipca 2006 r.

Beata Birnbach

7WW

Autoprezentacja nauczyciela a awans zawodowy

 • Zasady skutecznej autoprezentacji.

12 lipca 2006 r.

Krystyna Szczęsna-Witkowska

Beata Łęcka

8WW

Higiena i emisja głosu mówcy

 • Zasady higieny głosu, trening oddechowo-fonacyjny, wprawki dykcyjne.

12 lipca 2006 r.

dr Iwona Michalak-Widera

9WW

Dziecko nieśmiałe w szkole

 • Przyczyny i źródła występowania.
 • Wybrane metody pracy z dziećmi i rodzicami.

13lipca 2006 r.

Ewa Kustwan-Mróz

10WW

Wypalenie zawodowe nauczyciela

 • Opis zjawiska i czynników wpływających na wypalenie zawodowe.

18 lipca 2006 r.

Joanna Sylwester

11WW

Zastosowanie cyklu przyspieszonego uczenia się na lekcjach

 • Zasady tworzenia środowiska sprzyjającego uczeniu się.

18 lipca 2006 r.

Bożena Bucka

12WW

Wieloraka inteligencja

 • Sposoby diagnozowania poszczególnych typów inteligencji oraz jej wykorzystanie w procesie lekcyjnym.

19 lipca 2006 r.

Magdalena Lipiak

13WW

Wzmacnianie poczucia własnej wartości

 • Źródła poczucia własnej wartości.
 • Metody i sposoby wzmacniania.

20 lipca 2006 r.

Katarzyna Jaworska

14WW

Konflikt! I co dalej?

 • Doskonalenie umiejętności wychodzenia z sytuacji konfliktowej z pełną satysfakcją psychiczną i rzeczową.

24 lipca 2006 r.

Aleksandra Kruszyńska

15WW

Prawo w szkole

 • Wykorzystanie przepisów prawa w sytuacjach łamania norm społecznych i dyscypliny szkolnej.

25 lipca 2006 r.

Grażyna Cybula

16WW

Co mogą zrobić rówieśnicy?

 • Rola edukacji nieformalnej w profilaktyce szkolnej i środowiskowej.

26 lipca 2006 r.

Magdalena Wieczorek

17WW

Rozwijające przedszkole – szansa na dobry start w szkole

 • Metody wspierania rozwoju, umiejętność rozpoznawania i rozwijania wrodzonych zdolności dziecka.

27 lipca 2006 r.

Jolanta Zwyrtek

18WW

Dysleksja a nauczanie języków obcych

 • Przepisy prawa dot. uczniów z dysleksją, wpływ dysleksji na naukę języków, metody pracy.

4 sierpnia 2006 r.

Barbara Pawłowska

19WW

Mierzenie jakości pracy szkoły

 • Koncepcja mierzenia jakości szkoły, standardy mierzenia jakości, metody i techniki metodologii badań, analiza jakościowa i ilościowa zebranych danych

4 sierpnia 2006 r.

Ewa Lubina

Sabina Furgoł

20WW

Seminarium dla liderów promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej w szkole

 • Budowanie sieci i wymiana dobrych doświadczeń.

21 sierpnia 2006 r.

Barbara Dobias-Mola

Tomasz Wojtasik

21WW

Letnie spotkanie ze sztuką

 • Niewerbalne sposoby komunikowania się, cywilizacja obrazu, ćwiczenia interaktywne.

21 sierpnia 2006 r.

Gabriela Wawrzynek

22WW

Promocja pakietów edukacyjnych z obszaru edukacji obywatelskiej

22 sierpnia 2006 r.

Sonia Gogulla

Opublikowano 12 czerwca 2006
Zarchiwizowano 22 sierpnia 2006
Wróć