Szanowni Państwo

Dzisiejsza szkoła ma problem z radzeniem sobie z zachowaniami przemocowymi, agresją rówieśniczą, wykluczaniem jednostek lub grup, szykanowaniem, prześladowaniem, czy innymi formami nękania, tak w realnym jak i wirtualnym świecie. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach – to główne założenia rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła na lata 2014 – 2016. W związku z tym zapraszamy Państwa na cykl seminariów:

Zagrożona młodzież. Mogę inaczej – profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

 

Podczas seminariów zostaną podjęte zagadnienia dotyczące agresji rówieśniczej – diagnozy, przejawów i konsekwencji, z uwzględnieniem specyficznych mechanizmów zaangażowania uczniów w agresję rówieśniczą oraz co działa, a co nie działa w profilaktyce. Wspólnie zastanowimy się jak budować rozwiązania systemowe w szkole/placówce, czyli jak skoncentrować się na działaniach zapobiegawczych, tj. budowaniu zespołu klasowego, budowaniu relacji między uczniami, uczniami i nauczycielami, ustalaniu norm grupowych, a nie tylko podejmowaniu działań interwencyjnych, gdy agresja rówieśnicza już wystąpiła. Im wcześniej podejmiemy działania wychowawcze wobec uczniów, tym większa będzie ich efektywność.

Serdecznie zapraszamy

 

Kod

Temat seminarium

Termin

Cena

4S/I

Zagrożenia cywilizacyjne czyli jak wychowywać w erze cyfrowej?

Prowadzący: Ewa Kustwan-Mróz

23 lutego 2015 r.
w godz. 10:00 – 14:00

15 zł

4S/II

Agresja elektroniczna i cyberbullying – rola nowych technologii komunikacyjnych w życiu młodzieży

Prowadzący: Jolanta Leśniak

11 marca 2015 r.
w godz. 10:00 – 14:00

15 zł

4S/III

Wrzuć strach do kapelusza – praca z uczniem wykazującym zachowania problemowe

Prowadzący: Magdalena Wieczorek

8 kwietnia 2015 r.
w godz. 10:00 – 14:00

15 zł

4S/IV

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Poszukiwanie rozwiązań systemowych

Prowadzący: Magdalena Wieczorek

12 maja 2015 r.
w godz. 10:00 – 14:00

15 zł

4S/V

Mogę inaczej – wykorzystanie technik dramowo-teatralnych w profilaktyce agresji i przemocy

Prowadzący: Magdalena Wieczorek

9 czerwca 2015 r.
w godz. 10:00 – 14:00

15 zł

 

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

 

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem 4S/numer seminarium

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Do każdej wpłaty na konto automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej. W razie innego nabywcy lub innej formy płatności prosimy to uzgodnić z p. Mariolą Majzner – tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę / placówkę prosimy w treści przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Nie uiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online – na wszystkie lub wybrane spotkania.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Magdalena Wieczorek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 16 stycznia 2015
Zmieniono 27 stycznia 2015
Zarchiwizowano 9 czerwca 2015
Wróć