Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Grupa
12D/12/3

 

O trudnych, niezdyscyplinowanych i humorzastych zachowaniach uczniów – czyli wychowawczy warsztat pracy nauczyciela

Informacja dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe odbywające się w ramach cyklu O trudnych, niezdyscyplinowanych i humorzastych zachowaniach uczniów – czyli wychowawczy warsztat pracy nauczyciela.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 18:00

Prowadzący: Wioleta Baraniak

 

Spotkanie 1

Termin: 11 marca 2015 r. (środa)
Temat: Zaczepki słowne, aluzje, prowokacje uczniów – sposoby radzenia sobie z agresją słowną ucznia

Spotkanie 2

Termin: 18 marca 2015 r. (środa)
Temat: Krytyczne oceny, techniki manipulacyjne – sposoby skutecznej interwencji

Spotkanie 3

Termin: 8 kwietnia 2015 r. (środa)
Temat: Dyscyplina w klasie, czyli o tzw. zręczności pedagogicznej
Temat: Zabawne czy nie? – o humorze uczniów i nauczycieli słów kilka

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Ww. kwotę należy wpłacić do dnia 31 marca 2015 r.

 

Jeżeli przed dokonaniem przelewu potrzebują Państwo faktury na przelew prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjer), tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail: ).
Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat ww. kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/12/3

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Opublikowano 13 września 2014
Zmieniono 14 stycznia 2015
Zarchiwizowano 12 czerwca 2015
Wróć