Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Grupa
12D/12/2

 

O trudnych, niezdyscyplinowanych i humorzastych zachowaniach uczniów – czyli wychowawczy warsztat pracy nauczyciela

Informacja dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe odbywające się w ramach cyklu O trudnych, niezdyscyplinowanych i humorzastych zachowaniach uczniów – czyli wychowawczy warsztat pracy nauczyciela.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Prowadzący: Wioleta Baraniak

 

Spotkanie 1

Termin: 26 lutego 2015 r. (czwartek) w godz. 15:00 – 19:00
Temat: Zaczepki słowne, aluzje, prowokacje uczniów – sposoby radzenia sobie z agresją słowną ucznia

Spotkanie 2

Termin: 19 marca 2015 r. (czwartek) w godz. 14:00 – 18:00
Temat: Krytyczne oceny, techniki manipulacyjne – sposoby skutecznej interwencji

Spotkanie 3

Termin: 11 czerwca 2015 r. (czwartek) w godz. 14:00 – 18:00
Temat: Dyscyplina w klasie, czyli o tzw. zręczności pedagogicznej
Temat: Zabawne czy nie? – o humorze uczniów i nauczycieli słów kilka

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.
Pierwszą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2014 r.
Drugą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) należy wpłacić po 1 stycznia 2015 r., najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeżeli przed dokonaniem przelewu potrzebują Państwo faktury na przelew prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjer), tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail: ).
Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat ww. kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/12/2

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Opublikowano 18 września 2014
Zmieniono 25 lutego 2015
Zarchiwizowano 12 czerwca 2015
Wróć