Lp.

Proponowana tematyka spotkania

Prowadzący

Termin realizacji

1

Plan pracy na kolejny rok szkolny z uwzględnieniem priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Jolanta Leśniak

10 września 2014 r.

w godz. 9:00 – 12:00

2

Świetlica szkolna – przepisy, zasady funkcjonowania, organizacja pracy świetlicy cd.

Zespół Doradców Metodycznych

15 października 2014 r.

w godz. 9:00 – 12:00

3

Bezpieczna Szkoła – rola i zadania nauczyciela w sytuacjach trudnych w szkole, zagrożenia cywilizacyjne, cyberprzemoc

Policja

Konsultanci ROM-E Metis

5 listopada 2014 r.

w godz. 9:00 – 12:00

4

Jak pracować z dziećmi nt. różnych zagrożeń – warsztaty

Robert Gierek – doradca metodyczny

3 grudnia 2014 r.

w godz. 9:00 – 12:00

5

Specjalistyczne spotkanie z Dyrekcją ROM-E Metis w Katowicach, Policją oraz Prezesem Klubu "OKTAGON" w sprawie programu i warsztatów dla nauczycieli Bezpieczna i Przyjazna Polska Szkoła

Policja

Dyrekcja ROM-E Metis

Konsultanci

7 stycznia 2015 r.

w godz. 10:00 – 13:00

6Noworoczne spotkanie z Gminami i Dyrektorami Szkół – temat szkoleniowy: "Uczeń zdolny"Jolanta Leśniak

14 stycznia 2015 r.

w godz. 10:00 – 13:00

7

Wypracowywanie nowego modelu programu wychowania i profilaktyki

Magdalena Wieczorek

Doradcy Metodycznych

18 lutego 2015 r.

w godz. 9:00 – 12:00

8

Praca indywidualna nad programem dla nauczycieli "Bezpieczna i Przyjazna Polska Szkoła"

Zespół Doradców Metodycznych

marzec 2015 r.

 

9

Wypracowywanie nowego modelu programu wychowania i profilaktyki Wypracowywanie nowego modelu programu wychowania i profilaktyki

Magdalena Wieczorek

Doradcy Metodycznych

29 kwietnia 2015 r.

w godz. 9:00 – 12:00

10

Sprawy bieżące – przygotowanie konferencji dla psychologów i pedagogów szkolnych

Doradcy Metodycznych

Konsultanci ROM-E Metis

13 maja 2015 r.

w godz. 9:00 – 12:00

11

Podsumowanie roku szkolnego

Jolanta Leśniak

Zespół Doradców Metodycznych

3 czerwca 2015 r.

w godz. 9:00 – 12:00

Koordynator:

Jolanta Leśniak – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 17 września 2014
Zmieniono 2 marca 2015
Zarchiwizowano 30 lipca 2015
Wróć