Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Grupa
12D/21

 

Metody poznawczo-behawioralne w pracy z dzieckiem w wieku szkolnym z trudnościami emocjonalno-społecznymi

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków przedszkolnego/szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu i szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe odbywające się w ramach cyklu Metody poznawczo-behawioralne w pracy z dzieckiem w wieku szkolnym z trudnościami emocjonalno-społecznymi.

 

Spotkania mają na celu przedstawienie głównych założeń psychologii behawioralnej oraz zainspirowanie sposobami modyfikowania problemowych zachowań występujących u uczniów w wielu szkolnym.

Treści szkolenia:

  • omówienie podstawowych założeń dotyczących kształtowania zachowań – behawioralne ABC;
  • wyjaśnienie i propozycje zastosowania interwencji behawioralnych opartych na analizie zachowania.

 

Miejsce zajęć:

Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu
adres: 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 22
tel.: 32 787 37 01
www.kolegiumbytom.pl

Dojazd: http://goo.gl/maps/RMiPQ
Dojazd tramwajem: z Katowic linia 6 i 19 w kierunku Bytomia. Należy wysiąść na przystanku: Bytom Park Mickiewicza.

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

 

Prowadzący: Urszula Koszutska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta European Certificate of Psychotherapy, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu

 

Spotkanie 1

Termin: 18 listopada 2014 r. (wtorek)

Spotkanie 2

Termin: 9 grudnia 2014 r. (wtorek)

Spotkanie 3

Termin: 24 lutego 2015 r. (wtorek)

Spotkanie 4

Termin: 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.
Pierwszą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2014 r.
Drugą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) należy wpłacić po 1 stycznia 2015 r., najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeżeli przed dokonaniem przelewu potrzebują Państwo faktury na przelew prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjer), tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail: ).
Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat ww. kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/21.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Opublikowano 13 września 2014
Zarchiwizowano 12 czerwca 2015
Wróć