Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Grupa
12D/17

 

Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży albo... niezbędnik nauczyciela: cz. II

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa kolejne pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych odbywających się w ramach dwuletniego cyklu Rozwój psychoseksualny dzieci młodzieży albo... niezbędnik nauczyciela.

Jest to kontynuacja cyklu rozpoczętego w roku szkolnym 2013/2014.

 

Uwaga!!! Zgodnie ustaleniami poczynionymi ostatnim spotkaniu przed wakacjami uczestnicy tego cyklu z ubiegłego roku szkolnego zostaną automatycznie zarejestrowani do tej grupy.

Jednocześnie informuję, że grupa ma charakter otwarty i jest możliwa rejestracja nowych uczestników.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 18:00

Prowadzący: Wiesław Sokoluk – Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

 

Spotkanie 1

Termin: 23 października 2014 r. (czwartek)
Temat: Podsumowanie normy rozwojowej i szczegółowe omówienie normy klinicznej

Spotkanie 2

Termin: 11 grudnia 2014 r. (czwartek)
Temat: Związek – determinanty wyboru partnera, fazy związku, kryzysy i konflikty

Spotkanie 3

Termin: 19 lutego 2015 r. (czwartek)
Temat: Pomoc w typowych problemach seksualnych młodzieży

Spotkanie 4

Termin: 9 kwietnia 2015 r. (czwartek)
Temat: Infekcje i choroby przenoszone drogą płciową – profilaktyka

Spotkanie 5

Termin: 28 maja 2015 r. (czwartek)
Temat: Kobiety – mężczyźni. Reakcje seksualne, zachowania, różnice w sposobach komunikowania

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.
Pierwszą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2014 r.
Drugą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić po 1 stycznia 2015 r., najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeżeli przed dokonaniem przelewu potrzebują Państwo faktury na przelew prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjer), tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail: ).
Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat ww. kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/17

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Opublikowano 13 września 2014
Zarchiwizowano 12 czerwca 2015
Wróć