Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Grupa
12D/16

 

Ruch rzeźbi umysł – część I

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków przedszkolnego/szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu i szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe odbywające się w ramach cyklu Ruch rzeźbi umysł – część I.

Cele warsztatów:

  • rozwijanie umiejętności organizacji procesu edukacyjnego w zależności od założonych celów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

  • pobudzenie do działań kreatywnych oraz przygotowanie do samodzielnego planowania procesu kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego z wykorzystaniem muzyki, rytmu, ruchu i tańca.

 

Miejsce zajęć:

Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu
adres: 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 22
tel.: 32 787 37 01
www.kolegiumbytom.pl

Dojazd: http://goo.gl/maps/RMiPQ
Dojazd tramwajem: z Katowic linia 6 i 19 w kierunku Bytomia. Należy wysiąść na przystanku: Bytom Park Mickiewicza.

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Prowadzący: Agnieszka Leszcz-Krysiak

 

Spotkanie 1

Termin: 20 października 2014 r. (poniedziałek)
Temat: Pomysły na twórczą pracę z dziećmi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Spotkanie 2

Termin: 24 listopada 2014 r. (poniedziałek)
Temat: Wyprawa po zdrowie

Spotkanie 3

Termin: 12 stycznia 2015 r. (poniedziałek)
Temat: Ruch i muzyka inspiracją do twórczej pracy z dziećmi

Spotkanie 4

Termin: 16 marca 2015 r. (poniedziałek)
Temat: Taniec jako forma integracji zespołu

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.
Pierwszą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2014 r.
Drugą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) należy wpłacić po 1 stycznia 2015 r., najpóźniej do dnia 28 lutego 2015 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeżeli przed dokonaniem przelewu potrzebują Państwo faktury na przelew prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjer), tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail: ).
Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat ww. kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/16.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Opublikowano 13 września 2014
Zarchiwizowano 12 czerwca 2015
Wróć