Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Grupa
12D/11

 

Sztuka dla umysłów ścisłych albo czy matematyka może mieć coś wspólnego z plastyką?

Informacja dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe odbywające się w ramach cyklu Sztuka dla umysłów ścisłych albo czy matematyka może mieć coś wspólnego z plastyką?

Proponowane warsztaty z założenia łączyć mają świat sztuki/plastyki z światem matematyki. Na zajęciach inspirować się będziemy twórczością artystów takich jak: Giuseppe Arcimboldo, Vincent van Gogh, Victor Vasarely, Roman Opałka, ale i liczbami (wraz z ich symbolicznymi znaczeniami), bryłami, wzorami matematycznymi i łączyć te inspiracje z własnymi pomysłami na nowe rozwiązania. Efektem warsztatów będą konkretne prace plastyczne wykonane w różnych technikach, całość zaś do wykorzystania na lekcjach lub na dodatkowych zajęciach plastycznych lub matematycznych, np. jako alternatywna, zabawowa forma powtórzenia przerabianego materiału.

 

Miejsce zajęć:

Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu
adres: 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 22
tel.: 32 787 37 01
www.kolegiumbytom.pl

Dojazd: http://goo.gl/maps/RMiPQ
Dojazd tramwajem: z Katowic linia 6 i 19 w kierunku Bytomia. Należy wysiąść na przystanku: Bytom Park Mickiewicza.

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Prowadzący: Monika Jerominek

 

Spotkanie 1

Termin: 15 stycznia 2015 r. (czwartek)
Temat: Magia liczb – lawunek między czernią i bielą. Wprowadzenie w zagadnienie haftu matematycznego

Spotkanie 2

Termin: 26 lutego 2015 r. (czwartek)
Temat: Portret matematyka – zabawa z cieniami, tłustymi pastelami i akwarelami. Formy wyjściowe haftu matematycznego

Spotkanie 3

Termin: 26 marca 2015 r. (czwartek)
Temat: Matematyczne przestrzenie kosmiczne – haft matematyczny

Spotkanie 4

Termin: 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)
Temat: Magia brył – mozaika w stylu Op – technika mieszana

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Ww. kwotę należy wpłacić do dnia 31 marca 2015 r.

 

Jeżeli przed dokonaniem przelewu potrzebują Państwo faktury na przelew prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjer), tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail: ).
Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat ww. kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/11.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Opublikowano 13 września 2014
Zarchiwizowano 12 czerwca 2015
Wróć