Warsztat ten jest poświęcony aktualnym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem szkoły, które u nauczycieli często wywołują poczucie bezradności lub poczucie nieskuteczności działań. Warsztat jest tak skonstruowany, aby wzmocnić u nauczycieli poczucie zaradności z równoczesnym zaznaczeniem obszaru możliwości ich wpływu.

Przewidywana tematyka:

  1. "Zero tolerancji" – przykłady przeciwdziałania patologii na terenie Nowego Jorku - jakie wnioski płyną z nowojorskiego "eksperymentu społecznego"?
  2. Słowne zaczepki, prowokacje, aluzje uczniów - jak na nie reagować?
  3. Na czym polegają zachowania zapobiegawcze nauczyciela - wnioski z eksperymentów Jacoba Kounina, Paula Gumpa i Jamesa Ryana
  4. Przykłady skutecznych konsekwencji z praktyki szkolnej – czyli o zaradności i bezradności nauczyciela.

Czas trwania: 20 godzin

Cena: 40 zł

Prowadzący: Wioleta Baraniak

Terminy: 19 kwietnia 2006, 9 maja 2006, 23 maja 2006, 6 czerwca 2006, zajęcia odbywają się w godz. 14.00 – 18.00.

Aby wziąć udział w warsztacie, prosimy o przesłanie nam wypełnionej i osobiście podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę należy kliknąć tutaj. Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Opłatę prosimy dokonać na konto:
ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem Warsztat 52D
lub w kasie Ośrodka.

Warunkiem udziału w warsztacie jest dostarczenie karty zgłoszenia i dokonanie opłaty.

Opublikowano 30 marca 2006
Zarchiwizowano 21 kwietnia 2006
Wróć