Świat ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w teorii, praktyce, prawie oświatowym

Regionalna konferencja naukowo-szkoleniowa nt.

Świat ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w teorii,
praktyce, prawie oświatowym

Katowice 19 maja 2006 r.

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 10.00

Czynne będzie biuro konferencji

10.00 – 10.10

Uroczyste otwarcie konferencji

10.10 – 10.50

O konieczności wspomagania rozwoju tożsamości ucznia z niepełnosprawnością umysłową

prof. dr hab. Władysława Pilecka UJ

10.50 – 11.20

Zakłócenia komunikacji werbalnej dziecka o obniżonej sprawności intelektualnej

dr Iwona Michalak-Widera ROM-E Metis

11.20 – 11.40

Specyfika procesu uczenia się dziecka upośledzonego w stopniu lekkim, a stosowanie metod aktywizujących w szkole specjalnej. Teoria i praktyka.

Anita Wieloch

11.40 – 12.10

Przerwa – kawa, herbata

12.10 – 12.30

Rewalidacja uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

Anita Wieloch

12.30 – 13.00

Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w aspekcie medycznym

dr Aleksandra Kałużna

13.00 – 13.20

Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w świetle prawa oświatowego

starszy wizytator Bożena Walotek ŚKO

13.20 – 13.40

Ocenianie zewnętrzne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

przedstawiciel OKE w Jaworznie

13.40 – 14.00

Podsumowanie konferencji, zakończenie obrad.

Dodatkowe informacje:

Opublikowano 17 marca 2006
Zmieniono 9 maja 2006
Zarchiwizowano 19 maja 2006
Wróć