Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 maja 2006 roku w godz. 10.00 – 15.00 organizujemy regionalną konferencję naukowo-szkoleniową nt.

Świat ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w teorii,
praktyce, prawie oświatowym

Celami konferencji są m.in.

 • przedstawienie najnowszych doniesień z badań naukowych w tym obszarze,
 • zaprezentowanie sprawdzonych metod i sposobów kształcenia i rewalidacji tych uczniów,
 • przedstawienie aktualnych aktów prawa oświatowego regulujących kształcenie i opiekę nad uczniami z niepełnosprawnością umysłową.

Na naszą konferencję zapraszamy: przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących poradnie, dyrektorów i nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów pracujących w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych a także nauczycieli wszystkich typów przedszkoli, szkół i placówek.

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie konferencją przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 16 maja 2006 r. Osoby zainteresowane prosimy o:

 • przesłanie nam wypełnionej i osobiście podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę należy kliknąć tutaj. Istnieje również możliwość zgłoszenia online.
  Fax: 32 209 53 13
  Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21
   
 • dokonanie opłaty konferencyjnej w kwocie 27 zł do dnia 16 maja 2006 r. na konto:
  ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
  z dopiskiem konferencja 9K
  lub w kasie Ośrodka.

Warunkiem udziału w konferencji jest dostarczenie karty zgłoszenia i wpłacenie opłaty konferencyjnej. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu wpłaty.

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenie o udziale w konferencji.

Obrady odbywać się będą w Sali Sejmu Śląskiego, gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25.

Dodatkowe informacje:

Serdecznie zapraszamy

Opublikowano 17 marca 2006
Zmieniono 9 maja 2006
Zarchiwizowano 19 maja 2006
Wróć