Zapraszamy do udziału w seminarium logopedycznym "Dysfunkcje mowy u dzieci w wieku szkolnym".

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, nauczania zintegrowanego, logopedzi i inni zainteresowani nauczyciele.

Tematyka:

  1. Klasyfikacja zaburzeń mowy wieku szkolnego oraz etap wstępny postępowania terapeutycznego.
  2. Zaburzenia mowy a trudności w czytaniu i pisaniu.
  3. Wpływ jąkania się i innych zaburzeń płynności mówienia na funkcjonowanie ucznia w szkole.

Termin: 5 kwietnia 2006

Liczba godzin: 5 dydaktycznych (10.00 – 14.00)

Prowadzący: mgr Jolanta Bendkowska, dr Iwona Michalak-Widera

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę kliknij tutaj. Istnieje również możliwość zgłoszenia online.
Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice

Koszt udziału w seminarium wynosi: 10 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:
ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: seminarium 5S

Można również dokonać wpłaty bezpośrednio przed seminarium w kasie naszego Ośrodka.
Ilość uczestników jest ograniczona (25 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Szkoleń ROM-E Metis
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129 oraz 32 251 89 54

oraz prowadzący:
mgr Jolanta Bendkowska, dr Iwona Michalak-Widera
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108

Opublikowano 9 marca 2006
Zmieniono 13 marca 2006
Zarchiwizowano 5 kwietnia 2006
Wróć