Uprzejmie informujemy wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kierunki polityki oświatowej państwa.

W nadchodzącym roku szkolnym będą to:

 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach pierwszego priorytetu)
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach drugiego priorytetu)
 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach trzeciego priorytetu)
 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach czwartego priorytetu)

 

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym adresem:

www.men.gov.pl: Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 – Rok Otwartej Szkoły

Opublikowano 26 czerwca 2015
Zarchiwizowano 27 czerwca 2016
Wróć