Słyszę i zapominam,
widzę i pamiętam,
robię i rozumiem.
(Konfucjusz)

II Forum Profilaktyki

Regionalny Ośrodek Metodyczny-Edukacyjno Metis w Katowicach
zaprasza do wzięcia udziału w konferencji:

II FORUM PROFILAKTYKI -
"Co dzieje się po dzwonku w szkole" – edukacja nieformalna
jako profilaktyka niedostosowania społecznego,

która odbędzie się w dniach 24-25 października 2006 roku.

 

Konferencja jest adresowana do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i wszystkich zainteresowanych aktywizacją młodych ludzi.

Informacje organizacyjne dotyczące konferencji oraz program – na stronie www.metis.pl po 31 lipca 2006 r. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy po 31 lipca 2006 r. w formie kart zgłoszeń – formularz karty zostanie opublikowany na stronie internetowej wśród informacji organizacyjnych.

Czym jest edukacja nieformalna? Jakie są jej formy i jakie daje efekty? Jaki jest stan edukacji nieformalnej w Polsce? Czy edukacja nieformalna może stać się skuteczną formą profilaktyki niedostosowania społecznego? To tylko niektóre tematy naszej konferencji.

Co to jest edukacja nieformalna?

"Jej magia polega na tym, że jest to edukacja dla mnie i jednocześnie ode mnie. W swoje ręce biorę odpowiedzialność za naukę i sam wybieram drogi aktywności w czasie wolnym".
Edukację nieformalną można określić jako "naukę poprzez praktykę". Polega na integracji pomiędzy uczniami i sytuacjami, których doświadczają. W procesie edukacyjnym nie ma nauczycieli – są doradcy (mentorzy, pracownicy młodzieżowi), którzy razem z młodzieżą "doświadczają uczenia". Edukacja nieformalna jest szczególnie przydatna w pracy z młodymi ludźmi o mniejszych szansach życiowych.

Czytaj więcej...

Kto za tym stoi? Instytucje i organizacje wspierające:

  • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ, Warszawa,
  • Polskie Forum Edukacji Europejskiej, Katowice,
  • EURODESK, Katowice.

Festiwal projektów

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy w organizacji konferencji. Placówki, które pragną zaprezentować zrealizowane projekty w 2005 roku prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego. Najciekawsze ze zgłoszonych projektów zostaną zaprezentowane podczas konferencji.

Termin nadsyłania projektów: do 31 lipca 2006 roku.

Na adres:

Do pobrania: formularz aplikacyjny (49 KB)

Wszelkich informacji udziela Pracownia Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego – Magdalena Wieczorek, tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116.


Zobacz także: Festiwal Projektów w ramach II-go Forum Profilaktyki.

Opublikowano 1 lutego 2006
Zarchiwizowano 31 sierpnia 2006
Wróć