Opis szkolenia: Pantomima to jedna z tych technik teatralnych, które mają na celu rozwijanie w sobie świadomości własnego ciała. Będziemy pracować nad koncentracją, która pozwoli na precyzyjne cyzelowanie ruchów i wyodrębnieniem poszczególnych jego części. Ćwiczenia typu lustro z naśladowaniem i powtarzaniem czynności, odbywać się będą w parach, co pozwoli na wypracowywanie zaufania do partnera i do własnego ciała. Ćwiczenia z zamkniętymi oczami pozwolą na "czytanie" bodźców innymi niż wzrok zmysłami. A to nie wszystko...

 

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, animatorzy młodzieżowych zespołów teatralnych, pracownicy świetlic i domów kultury, nauczycieli świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych.

 

NA ZAJĘCIA NALEŻY PRZYNIEŚĆ WYGODNĄ ODZIEŻ.

 

Prowadzący:

Krzysztof Włosiński

Krzysztof Włosiński – tancerz, mim, akrobata, szczudlarz. Ma w dorobku współpracę z teatrami: GuGalander w Katowicach, Biały Klown w Krakowie, KOREZ w Katowicach oraz Teatrem LOCUS w Katowicach. Aktor Teatru GRY I LUDZIE w Dąbrówce Małej od początku jego istnienia. Od jesieni 2004 r. Krzysztof Włosiński był związany z Teatrem Rozrywki. Był członkiem zespołu baletowego, brał udział w nowatorskim przedsięwzięciu, jakim jest SZKOŁA TEATRU, prowadził wraz z Różą Miczko-Włosińską i Szymonem Piotrem Warszawskim dwie edycje warsztatów SZKOŁA TEATRU DLA NAUCZYCIELI.

Jest adaptatorem, choreografem i reżyserem bajki O zajączku, który... nie umiał zliczyć do trzech L. Górskiego, wystawianej przez Grupę Teatralną GALIMATIAS, której aktor jest współzałożycielem.

 

Wróć do: Teatralny galimatias...

 

Pantomima

Pantomima

Pantomima

Pantomima

Pantomima

Pantomima

Pantomima

Pantomima

Opublikowano 13 września 2013
Zarchiwizowano 18 grudnia 2013
Wróć