Zapraszamy na kurs doskonalący "Kształcenie dorosłych – andragogika".

Cele:

  • Przygotowanie pod względem pedagogicznym i psychologicznym wysoko kwalifikowanych pracowników prowadzących działalność edukacyjną wśród ludzi dorosłych
  • Przygotowanie uczestników do efektywnego organizowania procesu doskonalenia zawodowego pracowników systemu oświaty
  • Wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu funkcjonowania polskiego systemu oświaty oraz prawa oświatowego

Efekty:

  • Nabycie umiejętności precyzowanie kryteriów doboru treści w kształceniu dorosłych
  • Umiejętność dostosowania treści dla dalszego samodzielnego kształcenia i rozwoju
  • Znajomość i technik stosowanych w pracy z ludźmi dorosłymi
  • Umiejętność tworzenia programów i projektów kształcenia ludzi dorosłych adekwatnych do potrzeb środowiska
  • Umiejętność pracy warsztatowej z grupą

Adresaci: doradcy metodyczni i szkoleniowcy współpracujący z ROM-E Metis

Liczba godzin: 160

Miejsce: ROM-E Metis

Koszt: 400 złotych

Lp.

Temat modułu

Liczba godz. ćwiczeń

Ilość wykładów

Prowadzący

1

Metodyka pracy z dorosłymi

5

5

dr Artur Fabiś

2

Umiejętności psychologiczne w pracy z dorosłymi

8

7

Bożena Bucka
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Beata Łęcka

3

Praca edukatora z grupą

20

5

Aleksander Lubina

4

Sylwetka edukatora

10

 

Tomasz Wojtasik
Gabriela Wawrzynek

5

Polski system edukacyjny

5

5

Zdzisława Waniek

6

ICT

10 godz. stacjonarnych
20 godz. na odległość

Ewa Lubina

7

Praktyka edukatorska

20

 

Barbara Dobias-Mola

8

Praca własna

40

 

 

Koordynator kursu: Gabriela Wawrzynek tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

Opłaty można dokonać w kasie ROM-E Metis lub przelewem na konto:
ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 86D

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj. Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Serdecznie zapraszamy.

Opublikowano 26 stycznia 2006
Zarchiwizowano 6 marca 2006
Wróć